Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2034
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number 1022 | Antic 35
Title Ars Brevis. et Ars Magna Predicat[ori]s
Copied 1741-07-08 (colofó) by Antoni Lledó     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: II + 1-442
Collation 1-86 98 104 118 124 138 144 158 164 178 184 198 204 218 224 238 244 258 264 278 284 298 304 318 324 338 346 3512 368
Page Layout 2 columnes (text català)44 línies (p. 402)
Size pàgina 297 × 212 mm (p. 402)
caixa 252 × 156 mm
columna 252 × 81/71 mm (p. 402)
Hand mà molt crusiva del s. XVIII
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: a ploma, només assenyalant les línies verticals dels marges (al text català)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia a efectes de les mides
Perforacions: sense cap senyal de perforacions
Reclams: sense reclams
Condition restes d'una antiga foliació a ploma que marca 200 el f. 400. Els quatre folis en blanc que segueixen el f. 15 van numerats amb lletres; duu un foli de guardes al començament. Són en blanc els ff. 418-419 i 442
Binding en pergamí flexible, despresa, amb restes de tanques per a lligar el volum
Previous owners Antoni Lledó (Prevere), clergue secular  
Associated persons Altres abans del colofó amb la data figura una dedicatòria a les conclusions del Grau de Teologia, en llatí i castellà, de: Josep Frau i Llull
Note podria ser el ms. de 238 ff. que Alós-Moner cita de la Biblioteca de Jaume Antoni Prohens. Entre les pp. 15 i 16 n'hi ha 8 pp. en blanc sense numerar. A l'interior del volum un full solt duu dades sobre les característiques físiques del volum, el seu antic propietari i l'índex
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 140 , n. 1022
Catalogat a: García Pastor et al. (1963), “Manuscritos lulianos modernos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 324
Tractat a: Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 83 , n. LXXVII?
Internal Description Number of texts: 2