Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 2006
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/2025 | Antic R-2025 | Antic 130-2
Title of volume CARBONELL | Chronica | DE | España | 1546
Imprint Barcelona 1546-11-15 (segons el colofó)
Carles Amorós
Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona
Rafael Deuder, Ciutadà de Barcelona
Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona
Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona
1547 (segons la portada)
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: II + 4 prel. s/n + i-[cclviii] + II (fol. ant. en romans)
Size pàgina 294 × 201 mm (f. 2) relligadura 305 × 215 mm (pla anterior)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal. A la portada, escut en vermell amb la mà que subjecta el ram, el de l’inici de l’obra, en canvi, és en blanc
Condition exemplar en bon estat, malgrat algunes taques d’humitat. Algun foli, com el ccviii, té l’angle inferior extern trencat. Errades a les signatures de quadern: ✠ j sense signatura, a j sense signatura, ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), el foli lxxxvi que seria [l vj] duu al peu com si fos una signatura de quadern “m”, r ilij (per r iiij), y ii (per z2), F v-F iiij (per F iiij-v); errades a la foliació: repeteix xxxii, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), ccxxix-ccxxviii (per cxxviii-cxxix)
Binding antiga en pergamí sobre paper, amb el llom desprès en part del cos del volum. Guardes modernes de l’època de la relligadura
Note al peu de la portada hi ha un ex-libris que ha estat esborrat: “E[s de…]”. A la guarda captiva anterior hom anotà a ploma “23… 1” i damunt d’aquesta anotació n’hi havia una altra, a llapis, que ha estat mig destruïda (només es llegeix la lletra final “E.”); al verso de la segona guarda inicial, a llapis “(751'.' No duu l’errada “genstes” a la portada. “Contes” a la quarta línia, duu la “n” abreujada. És un dels exemplars que a la portada posa “Cronica”. Al verso del darrer foli del volum, a tinta, en lletra que pot ser encara del s. XVI, una mà vacil·lant anotà “Puelas 49.3 | S. Severo 209 | Tomich f. 4”; als llocs corresponents, al marge superior del foli, a llapis vermell, es repeteixen les anotacions. En el primer cas, està subratllat en el mateix llapis. Aquesta mateixa tècnica s’ha emprat per subratllar altres passatges i fer anotacions marginals (en llapis vermell). En altres llocs hi ha marques al marge de llapis negre molt fluix
References (most recent first) Avenoza (2013), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal