Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1993
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/2013 | Antic 2013 | Antic K.159
Title VILA | GENEA | CONDE | BARCE
GENEOLOGIAS DELS COMPTES DE BARCELOna y Reys de Arago abans y apres de la Vnio
Copied 1632 by Diego de Monfar y Sors     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 111 (= 6 + 1-103 + 2)
Collation 18 A-D8 E9 F8 G-H6 I-K7 L-N8; reclams a cada pàgina
Page Layout 21 línies (f. 4)
Size pàgina 223 × 161 mm (f. 4)
caixa 155 × 96 mm
Hand itàlica
Watermark ocell dins d'un cercle amb les lletres “AN” (als folis de guardes final i inicial, plegat in folio;)
corona sobre una mena de cercle obert per dalt i rematat amb uns bucles que conté les lletres “TP” (al f. 4;) (s'acosta lleugerament al tipus Piccard I II 172, Alemània: 1525-66)
Pictorial Elements Il·luminació portada amb l'escut de Catalunya en groc i vermell
Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell
State justificació a punta seca, que només assenyala els marges externs; primera línia escrita i es veuen restes de perforacions rodones, quatre als angles i d'altres dues a les línies verticals, entre el peu de la caixa i el marge inferior del foli
Condition en bon estat; només els quaderns A, B i D duen la signatura alfabètica que els correspon i els quaderns E, I i K sembla que són incomplets
Binding tafilet vermell sobre cartó amb daurats, llom amb quatre nervis i les lletres del teixell daurades; la decoració és geomètrica i vegetal; talls jaspiats en verd i vermell
Previous owners Rafael de Vilosa (Floruit 1570 [?] - 1670 [?])   (signa a la portada “D. Raphaelis Vilosa”)
Madrid: Biblioteca Real   ( 6-3)
Associated MSS/editions Còpia de: manid 1992 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1609. Jaume Ramon Vila, 1600. Desconegut, Crònica legendària, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
Note és còpia del Ms. BNM 1609. Als ff. 3-21 es transcriu: “Genealogia Comitum barcinone ab antiquissimis libris monasterij Riuipulli abstracta per ad modum Reuerendo Dominum Iacobum Vila Presbiterum, mense Maio anno Millesimo Sexcentesimo” i als ff. 21v-81v: “Genealogia Comitum Barcinone Vrgelli et aliorum Comitatuum ab archiuo Monasterij Riuipulli a quodam uetustissimo libro pergameneo Scripto abstracta: ame Didaco Monfar et Sors ciue honorabile Barchinone transcriptaque a quodam translato abstracto per ad modum Reuerendum Iacobum raymundum Vila a dicto archiuo anno MDC est ut sequitur”
Subject Manuscrit datat
References Facsímil: Microfilm del ms. 2013 de la BNM. Genealogia dels Comptes de Barcelona i reis d'Aragó (1998)
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:418-9
Tractat a: Arco y Garay (1942), Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón 107 , n. 215
Tractat a: Bohigas (1941), “Notas sobre algunas crónicas catalanas contenidas en manuscritos de la Biblioteca Nacional”, Revista de Bibliografía Nacional 65-89
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 36
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 149-52
Internal Description Number of texts: 1