Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1990
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 186 | Antic Suppl. fr., 2626; R. B. 2166
Title RESUMEN | HISTORIAL | EÔ COMPILACIO ABREVIA | DA DE LES HISTORIES | QUASI DE TOTA EUROPA, E | DE ALGUNES DE ASSIA, | E DE AFRICA | FINS AL REYNE | DE EL REY | EN PERE | el Quart de Aragô: que de manament de dit | Señyor Rey escriguè lo Reverent Pare | Frare JAUME DOMENEC | Mestre en Theologia, Inquisidor de Mallorca Ord. Pred.
Copied 1742-05-17 (colofó)   
1701 - 1800 (Massó, Historiografia)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 352 (= I + 1-350 + 1) (foliació moderna a ploma en xifres aràbigues; llibre capitulat)
Collation [1]2 [2]-[3]10 [4]-[5]8 [6]-[7]10 [8]8 [9]-[20]10 [21]12 [22]-[36]10 [37]3/; reclams horitzontals al marge inferior interior, gariebé arrenglerats amb la caixa
Page Layout 28 línies (f. 3)
Size pàgina 312 × 217 mm (f. 3)
caixa 273 × 142 mm
Hand dues mans del segle XVIII: la primera copia els folis 1-252 i la segona els folis 252-350
Watermark escut amb àliga bicèfala envoltant-lo, corona i lletres “MC | C” inscrites (cos del volum,) (no documentat a Briquet;)
cercles tres cercles amb creu, amb croissant i lletra "I" inscrita al superior i lletres "MB" al central i "R" (f. 2, foli que sembla de factura diferent que la resta del volum,) (no documentats a Briquet)
Pictorial Elements TÍtols el títol del segon foli és en vermell i negre i al f. 2 les paraules destacades (generalment noms de personatges històrics) van en tinta vermella, a partir del f. 3 es destaquen amb lletra de cos més gran o amb major intensitat de tinta
Other features Justificació: pauta tabeliònica
Perforacions: sense senyals de perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Condition els ff. 190, 351 i les guardes són en blanc. El primer quadern es troba molt mancat, queda, pel que sembla, el primer i el darrer foli
Binding antiga, en pergamí despresa; forats d'haver dut cordes per lligar el manuscrit
Note a l'interior de la coberta anterior anotació amb referència a l'inventari de 1838 (R. B. 2166); al foli de guarda preliminar anotació de la biblioteca sobre el volum, amb la data de l'inventari 3-3-1876. Sense anotacions marginals
Internet http://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005021.htmlhttp://www.biteca.net/filigrana/109escuts/007010.html vist 2014-04-20 vist 2014-04-20
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Coll i Alentorn (1971-72), “Les cròniques universals catalanes”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 45
Tractat a: Massó Torrents (1912), Exposició d'un pla de publicació de les Cròniques catalanes 7
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 574
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 41 , n. 122
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 4:141
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:223
Internal Description Number of texts: 1