Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1981
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 69 | Antic 21-2-1
Title HIST. DEL REI [EN JAC]ME
Historia del molt alt y invictissim senyor lo Rey Don Jayme de Aragon primer de aquest nom cognomenat lo gran Conquistador. Composta y Ordenada per lo mateix Rey que la escrigue de sa propia ma. Escrita en Barcelona per Jaume Farrera, studiant, natural de Gronollers, en lo Any 1619. Per orde y manament del senyor Jaume Ramon Vila, Sacerdot
Copied Barcelona [?] ,  1619-04 - 1619-11 (colofó) by Jaume Ferrer    for Jaume Ramon Vila (portada)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 194 (= 4 prel. + 1-188 + II)
Collation 14 A16 B-P12 Q6; reclams de lectura al peu de cada pàgina
Page Layout 27 línies (f. 2)
Size pàgina 280 × 210 mm
caixa 213 × 147 mm (f. 2)
Hand itàlica cursiva
Watermark escut amb la paraula “JA RVMEV” (al primer i al darrer folis de guardes)
cercle amb les lletres “IR”[?] dins (als ff. 8, 22, 58, 70, 82, 95, 119, 131)
paraula JOSÉ (al f. 34)
paraula GVARRO (al f. 35)
Pictorial Elements Il·luminacions al f. 1 preliminar hi ha l'escut de Catalunya i al f. final el de Jaume Ramon Vila. Als ff. 26 i 62 (30 i 66 segons una foliació moderna) es troba una còpia de les miniatures del manuscrit original
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: al peu de cada pàgina
Condition els ff. 12-3, 26-7, 38-9, 62-3, 74-5, 86-7, 98-9, 122-3 i 134-5 foren escrits posteriorment. El bifoli interior de cada quadern és d'un paper més fi motiu pel qual les filigranes hi són fàcils de veure. Al davant i al darrera, folis de guardes de paper un xic posterior. Signatures de quadern només en el primer foli recto de cada quadern
Binding en pergamí flexible
Previous owners Jaume Ramon Vila, erudit   1619 (coat of arms: S)
Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç   1824 a. (Villanueva)
Associated MSS/editions Còpia de: manid 1605 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1. Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents, per a Ponç de Copons, 1343-09-17. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1982 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2251. 1701 - 1800. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1605 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1. Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents, per a Ponç de Copons, 1343-09-17. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
Note el còdex duu als ff. 1-4 prel. un pròleg escrit per en Jaume Vila. És còpia del manuscrit BUB 1, feta abans que es perdés el f. 65 amb la miniatura que representa l'entrevista d'Hug de Forcalquier amb el rei
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 89-91
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume 1:11 , n. Ms. J
Tractat a: Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 , n. Ms. P'
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 63 , n. Ms. J
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:77-8
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 514 , n. Ms. G
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:258-9
Internal Description Number of texts: 1