Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1968
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number n.a.l. 200 | Antic R. 665
Title DE CEREMONIIS MISSAE
Copied 1501 - 1510   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 36 (= i + 1-34 + i) (folis de guardes contemporanis a la relligadura)
Collation 112 210 312; sense reclams ni signatures de quadern visibles
Page Layout 2 columnes (ff. 16va-17rb) 30 línies (f. 15)32 línies (f. 16va) 30 línies (f. 16vb)
Size pàgina 206 × 145 mm (f. 2)
caixa 152 × 95 mm (f. 15)
caixa 140 × 90 mm (f. 16v)
columna 140 × 35 mm (f. 16va)
Hand humanística amb trets de la semigòtica del s. XV
Watermark dos martells creuats sota una corona amb una creu (al cos del volum,) (proper a Piccard IX I 126, Sud d'Alemània: 1975, però aquí sense corondell al centre)
Pictorial Elements espai en blanc per a caplletres, assenyalat per lletres de guia
State sense caixes marcades, considerem com escrita la primera línia
Condition en bon estat; foliació moderna a llapis en xifres aràbigues
Binding en cartó fort
Associated Texts al f. 1 comença l': texid 2783 Desconegut, Tractatus de cerimoniis in celebracione misse neccessario observandis llatí
Note al foli 34 hi ha el següent text en català: “A dona qui vage de part Quant haura durat massa algun prevera digali ala orella dreta aquests versos ab bona devocio”; segueix l'oració en llatí. Té anotacions marginals, algunes tallades
References Microfilm del ms. n.a.l. 200 de la BNP (2002)
Roig (2004), Inspecció personal
Soriano (1996), Inspecció personal
Valls i Taberner (1910), “Versos catalans inèdits”, Estudis Universitaris Catalans 394-98
Internal Description Number of texts: 3