Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1954
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 244 | Antic Anc. fonds 8163 1197 | Antic
Title MEDITAT | ET | PARAPHR
Copied 1501 - 1510 by Domingo Alfonso d' Aragó (f. 100v: “Libre de horasions fet per mi Domingo Alfonso de Aregon”, però hem d'advertir que es tracta d'una mà diferent que la que copià el text, essent segurament una suprascripció de copista no original)     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 107 (= II + 1-103 + II) (foliació moderna a ploma; restes d'una foliació antiga alfabètica, corresponent als folis 2-20 (a-s), feta a ploma i tinta vermella)
Collation 1-516 612 710; reclams verticals descendents arrenglerats amb el marge exterior
Page Layout 23 línies (f. 10)20/24 línies (al llarg del volum)
Size pàgina 204 × 145 mm (f. 10)
caixa 106 × 80 mm
Hand gòtico-humanística acurada, de diverses mans, a partir del f. 63v la lletra és més desacurada
Watermark carro de dues rodes (f. 5 i al cos del volum;)
carro de vuit rodes (a partir del f. 41,) (semblant a Briquet 3520, Milano: 1450, Palermo: 1453)
Pictorial Elements una caplletra bipartida afiligranada en vermell i blau al f. 2; manquen totes les demés, assenyalades al marge amb lletres de guia. Des del f. 2 fins al f. 63 les majúscules i els calderons tenen tocs de vermell; les primeres paraules o les primeres línies dels salms són escrites a tinta vermella. A partir del f. 63v sense cap mena de decoració
State primera part: caixa a punta seca, amb la primera línia escrita i quatre perforacions rodones als angles de la caixa; segona part (ff. 82-final): a punta de plom, primera línia escrita i sis perforacions rodones situades a prop dels talls, la justificació no es respecta tant
Condition els ff. 1 i 101-103 són en blanc; en bon estat però amb algunes taques d'humitat i de brutícia. Manca text entre els ff. 93 i 94 actuals, car el f. 93 duu el reclam “teu tos temps” (fi del sisè quadern) i el 94 comença “paraula de malchicedech” (inici setè quadern); manca doncs el final del salm cviiii i l'inici del salm cx, que és el que acaba al f. 94. Els ff. 2-20 duen centrada al peu una foliació alfabètica en vermell (a-s)
Binding en pell vermella amb daurats als plans i al llom; escut del rei Lluís XIV als plans i al llom l'anagrama “L L” (enfrontades) coronat; el peu del llom està deteriorat
Previous owners Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó  
Blois: Bibliothèque   ( 2583) 1682 a. (Inventaire de 1682)
Associated persons a la relligadura les armes i l'anagrama de: Lluís XIV, Rei de France [1643 - 1715]
Note duu notes marginals de mans dels segles XVI i XVII. Al foli 1v es llegeix en francès: “Espagnol | Meditasions et Paraphreses | sur plusieurs passages de les escripturesïï | “cathellanj”. Al f. 2 centrat al marge superior apareix entre dues creus les paraules “Jesus christus”; a la resta de fulls només hi ha escrita la paraula “Jesus”. Al f. 1 anotació sobre el volum de la catalogació de 1876. Sobre la inscripció del foli 2 figura a ploma una data en xifres romanes: MCCCCXXIV. La primera part del volum (fins al f. 40 aproximadament), sembla presentar un plegat en octau, mentre que a partir d'aquest punt el plegat és en quart. Proves de ploma als ff. 1, 101, 102v, 103r-v, al recto d'aquest darrer foli una relació de dades i quantitats contemporània de la còpia del volum; sense anotacions de lectura
References Reproducció en microfilm dels mss. de la Bibliothèque Nationale de France, esp. 244, fr. 2433 i fr. 2434 (2006)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Soriano (1998), Inspecció personal
Soriano (1996), Revisió personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 79
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 172 , n. 231
Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 74-97
De Marinis (1947-52), La Biblioteca Napoletana dei Re d'Aragona 2:139
Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:73
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 2 , n. 5
Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 529-30
Guigard (1890), Nouvel armorial du bibliophile. Guide de l'amateur des livres armoriés 1 , n. Louis XIV
Internal Description Number of texts: 1