Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1949
City and Library Salamanca BITECA libid 1038 Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call Number 1/33249
Imprint Sevilla 1540-11-20 (colofó)
Juan Cronberger (colofó: “en las casas de Iuan cronberger”)
Writing Surface Paper
Format Foli
State acèfal
Leaf analysis ff.: I + 2-7 + 27-31 + 41-73 + 75-78 + 80 + 145-168 + III (fol. ant. en xifres romanes)
Size pàgina 203 × 294 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition exemplar molt fragmentari
Binding pergamí sobre paper amb tanques de corda i tall tintat de blau
Previous owners (in chronological order) Tournai: Collegii Societatis Jesu Tornaci (al f. 2 a ploma: “Dela libreria del Colegio dela Compañia de Jhesus de Salla[…]”)
Note exemplar molt fragmentari, sense folis inicials ni finals. No sabem amb total certitud si aquest exemplar correspon a l'edició de 1535 o a la de 1540
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal