Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1945
City and Library Perpignan Bibliothèque Municipale et Médiathèque de Perpignan
Collection: Call Number Ms. 27 | Antic Anc. 75
Title VALERIO | MAXIMO
Copied 1395 - 1410 by Alzeas (colofó)     
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 187 (= II + 1-185)
Collation 11/2 214 312 46/5 5-1512 167/612
Page Layout 2 columnes40 línies (f. 3)
Size relligadura 395 × 285 mm (pla anterior)
pàgina 383 × 278 mm (f. 3)
caixa 238 × 191 mm
columna 238 × 85 mm
Hand gòtica de la primera meitat del s. XV
Watermark grifó molt elaborat (a tot el volum,) (molt semblant a Piccard X I 193, Chambéry: 1402 i a Briquet 7457, Savoia: 1401-3, Genova: ca. 1410)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Tocs de color vermell en algunes lletres
Calderons majoritàriament en blau, alguns en vermell
Altres: indicació de llibre i títol en blau i vermell amb decoració a ploma senzilla feta amb el color de contrast
Caplletres: en blau i vermell amb decoració a ploma senzilla feta amb el color de contrast (es veuen les lletres de guia)
Other features Reclams: reclam horitzontal situat al marge inferior, al centre de la segona columna, amb una mínima decoració
Signatures: no en té
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Justificació: a mina de plom en els primers quaderns i a punta seca a partir del desè
Perforacions: en alguns folis es veuen quatre perforacions rodones prop del tall assenyalant les línies verticals, no són visibles, però les inferiors
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition el primer quadern està mutilat, conservant-se només el bifoli exterior i un foli interior, probablement aquesta llacuna es deu a que el llibre s'obria amb una miniatura que fou arrencada; manca també un foli de pergamí entre els 40 i 41 actuals i el foli final que també era de pergamí i va romandre en blanc, com el verso de l'anterior, darrer de l'obra. Volum sense foliació original, però amb indicacions de títol i llibre que permeten la localització dels passatges. En bon estat, amb algunes taques d'humitat; només el darrer foli es troba una mica deteriorat
Binding pell sobre cartró, en mal estat, amb ferros en sec dibuixant un rectangle als plans i sis nervis i els talls enfosquits, potser en algun moment van estar tintats de marró; amb filets daurats al teixell
Previous owners Antoni Gispert   s. XVII (ex-libris al f. 1: “Ex libris Antonii Gispert […]” (lletra segle XVII))
Note és un manuscrit de taller, de factura acurada, semblant a alguns d'Eiximenis conservats a la BNM. Exemplar amb algunes anotacions marginals, sovint de mà del mateix copista
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Microfilm del ms. 27 de la Médiathèque de Perpinyà. Dits i fets memorables de Valeri Màxim (2001)
Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxxii-xxxiii , n. Ms. J
Internal Description Number of texts: 1