Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1940
City and Library Toledo Archivo y Biblioteca Capitulares
Collection: Call Number 97-23 | Antic Caxon 22-50 (angle superior extern f. 1, en lletra s. XVIII?) | Antic Cajon 97- Num. 23 (verso del primer foli de guarda del volum, lletra més moderna, coincideix amb la signatura actual)
Title 97-23 | Obras Medicas
Copied 1491 - 1500 (ff. 1-12)   
1401 - 1410 (ff. 13-81)   
1401 - 1430 (ff. 82-127)   
Writing surface Paper gruixut
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 130 (= I + 1-128 + I)
Collation 112 2816 33/2t 418 56t1/1t6 616 718 812 9t8/8+1
Page Layout 1 columnes (cos del volum)2 columnes (13r-v, 72r, 74v, 77v-78r, 79r-81v) 3 columnes (66v-71v) 3-4 columnes (72v-73v, 75r-77r, 78v) 31 línies (f. 2)32 línies (f. 14)33 línies (f. 29)37 línies (f. 105)
Size relligadura 235 × 160 mm (pla anterior)
pàgina 223 × 152 mm (f. 2)
caixa 198 × 135 mm (f. 2)
caixa 178 × 124/121 mm (f. 14)
caixa 186 × 120/122 mm (f. 29)
caixa 208 × 130 mm (f. 105)
Hand semigòtica semigòtica de finals s. XV (als ff. 1-12, 14-28v) gòtica cursiva gòtica cursiva de s. XV o finals s. XIV (a les receptes del f. 12v i) semigòtica semigòtica del primer terç del s. XV (a la tercera anotació del f. 12v, text afegit al f. 33v) bastarda bastarda del primer terç del s.XV (a la anotació del f. 94v i ff. 104-107v) gòtica altres mans gòtiques de característiques i èpoques semblants (a la resta del volum)
Watermark campana difícil de distingir al tractar-se d'un plegat en quart (al f. 33 i als primers folis)
cercle tres cercles al peu d’una creu, el superior amb croisant, els altres dos amb motius inscrits (f. de guarda preliminar)
Pictorial Elements Caplletres: senzilles en vermell (a partir del f. 29)
Caplletres: amb decoració en vermell (ff. 1-6)
Altres: algunes anotacions marginals estan envoltades per un traç rectangular que semblen fets en tinta d’un color que ara ha esdevingut sèpia (en alguns textos)
Calderons vermells, de pigment de poca qualitat (p. e. f. 34 i ss.)
Altres: manícules en vermell assenyalant passatges
Other features Justificació: presenta diversos sistemes de justificació, que van desde la punta seca als primers fulls, sense restes de perforacions, a la ploma que marca els marges verticals amb quatre perforacions rodones als angles i sense línies de marge horitzontal als ff. 13-20. Del foli 31 endavant caixa de traçat normal a punta de plom, amb perforacions als angles, primera línia escrita. En nombrosas parts del volum no hi ha caixes traçades o bé són molt maldestres. El 4t plec està enmarcat per un rectangle de punta de carbó maldestra, perforacions de punxó als angles. ; sempre amb la primera línia de la justificació escrita i sense línies de guia per als renglons, aprofitant de vegades al màxim el paper
Perforacions: al segon quadern perforacions visibles assenyalant els marges verticals, entre el final del text i el marge al començament, fetes des del recto amb un instrument aproximadament rodó; cap al f. 20 ja es situen als angles de la caixa i podem considerar la primera línia escrita a tot el volum
Ús de la primera línia de la pauta: generalment escrita
Reclams: reclam horitzontal, centrat i emmarcat al quadern quart, en la mateixa posició però sense emmarcar al quadern vuitè, mentre que la resta de quaderns no tenen reclam
Condition volum acèfal, manquen al menys dos folis a l'inici que es van perdre perquè els dos finals del primer quadern serien en blanc i es tallarien, cosa que afavori que es desprengueren els dos inicials; això succeí abans del s. XVI, car aquesta és la època de l'anotació de la cota topogràfica a l'actual f. 1. El volum no té una foliació seguida, ni antiga ni moderna. Alguns folis duen el núm. a l’angle superior extern a llapis (numeració feta per mà moderna). El volum consta d'almenys quatre unitats codicològiques independents, cadascuna amb les seves pròpies característiques de pautat i disposició -o absència- de reclams, aplegades totes en el mateix còdex per raó de la seva matèria, així que estem parlant d'un còdex factici, però que des de data molt antiga presenta aplegades ensemps totes les seves obres. La primera de les unitats correspondria al primer quadern, amb textos en català; la segona als quaderns segon i tercer; la tercera als quaderns quart a sisè i la quarta i darrera als quaderns setè a novè. La segona unitat presenta una irregularitat al quadern cinquè, car trobem les restes d'un bifoli arrencat, que seria el setè del plec, i del qual encara es veuen algunes lletres de l'escriptura a la segona part del quadern; aquests folis que manquen no es detecten a la foliació del volum, que no els compta, doncs fou realitzada un cop el material ja s'havia perdut. El volum presenta un estat acceptable de conservació, malgrat la presencia d'algunes taques d'humitat, com la que fa il·legible el text del marge superior extern del primer foli. Part del f. 4v ha romàs en blanc i el text segueix al f. 5. Llibre format per paper gruixut, de qualitats diverses, un xic brut i desgastat, alguns folis retallats (p. e. 13, d’on s’ha retallat la recepta per a la “febre aguda” que es copiada al verso) Són en blanc el f. 32r, taca greu veg. 84v-85r
Binding en pergamí flexible, antiga amb una lleugera forma de solapa, però posterior a la realització del volum, amb quatre tires de badana per lligar-la, però no és contemporània de l'escriptura; és la relligadura normal del fons antic de la Catedral, tot i que pel seu excel·lent estat de conservació, sembla moderna
Note N. Font i Sagué parla d'un Ms. de Toledo, s. XV, que conté un Tractat de cirurgia, inc. taula “Capitol primer de la doctrina primera del tractat primer de la diferencia de cirurgia” i que creu que podria ser una traducció de l'obra de Guido Cauliaco; segons Cifuentes es tracta d’una altra cirurgia i és el còdex BN MSS/10011. Al llarg del text trobem mans que n'assenyalen passatges. Al f. 1, ratllat, es distingeix el que sembla una antiga signatura: “Caixon 22-50”. El volum aplega diversos textos mèdics escrits amb cal·ligrafia ràpida i aèria, de mans properes en el temps, les més antigues de finals s. XIV i les més modernes del primer terç del s. XV. Hi ha anotacions marginals i interliniades sobre els temes que es troben al volum. Entre els ff. 12 i 13 i ha un taló que correspon a la guarda que obre el volum. El foli final està encartat subjectat amb un taló al quadern final.
References Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo [de] manuscritos [de la] Biblioteca Capitular = MMSS. Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo. Primada de las Españas. Año de 1808 (1808) 325v-327r
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies d'alguns folis del ms. Toledo: Capitular 97-23 (2001)
Tractat a: Millàs i Vallicrosa (1942), Las traducciones orientales en los manuscritos de la catedral de Toledo 121-5 , n. it. xxviii
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 60-1
Internal Description Number of texts: 9