Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1936
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number b.IV.31 | Antic iv.K.15 | Antic iv.e.23 | Antic Est. 16-5
Copied 1301 - 1400 (ff. 1-56)   
1401 - 1500 (ff. 57-67)   
1501 - 1600 (resta del volum)   
Writing surface Pergamí gruixut
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 72 (= 1-66 + 1 + 67-71)
Collation 12/3t 2-78 84/ 91t1t1/5 105/ 11/4
Page Layout 26 línies (f. 4)
Size pàgina 190 × 145 mm (f. 4)
caixa 161 × 210 mm
Hand mà del s. XIV (primera obra, ff. 1-55)una altra mà també del s. XIV (segona obra f. 56)mans del s. XV (ff. 57-64)mà del s. XVI (resta del volum)
Pictorial Elements Caplletres: senzilles en blau i vermell amb decoració complementària; la primera, al f. 4 és bipartida i té decoració afiligranada amb motius geomètrics
Rúbriques en vermell
Altres: indicacions dels capítols a la taula en vermell
Other features Justificació: justificació a punta seca fins al f. 55 amb línies de guia per als renglons; del f. 56 al 61 sense línies de guia; la resta sense pautar
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: reclams horitzontals centrats al peu del full
Condition al final nombrosos folis tallats, dels quals en resten talons; manca la segona part dels quadern vuitè i desè, queden talons de part del quadern novè i de la primera part de l'onzè només resten talons
Binding del monestir, del s. XVI, talls en vermell
Associated Texts Conté als ff. 1-55v: texid 1352 Theodoricus… Tractat de l'art de manescalia, escrit 1266 a quo lleonès
Conté als ff. 56-58v hi ha receptes en castellà, la primera signada per: texid 2097 Arnau de Vilanova ~… Recepta de pestilència, escrit 1311 ad quem castellà
Note Zarco Cuevas fa referència als textos castellans i italians, però no als catalans ni a les receptes en lleonès. Els textos catalans són transcrits als folis finals
References Facsímil: Reproducció parcial del Ms. Esc. b.iv.31 (receptes dels folis finals) (2003)
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1924-32), Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:66-7
Internal Description Number of texts: 1