Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1934
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 239 | Antic 21-2-7; X-4-35; X-2-2; 2-2-7
Title Zibaldon[e] | Prouenz[a]le
Estractos | de | obras catalan[as]
Copied Roma ,  1709 a quo - 1724 ad quem by Antoni de Bastero i Lledó, Canonge     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: XII + 1-136 + I
Collation I12 1-46 58 610 7-86 94 10-126 138 14-152 16-176 184 196 204 21-226 232 246
Page Layout 2 columnes (f. 59)3 columnes (ff. 59v-85v) 42 línies (f. 2)39 línies (f. 59)50 línies (f. 60)
Size pàgina 270 × 200 mm (f. 2)
caixa 261 × 170 mm
caixa 252 × 155 mm (f. 60)
columna 252 × 40 mm (f. 60ra)
caixa 227 × 150 mm (f. 59)
columna 227 × 50 mm (f. 59)
Hand copiat tot per la mateixa mà de. s. XVIII, no gaire acurada
Watermark àncora dins d'un cercle entre dues lletres “i”?, a sobre un estel de 6 puntes i a sota la lletra “F” (als folis preliminars)
estel de sis puntes, dins d'un cercle i amb un altre cercle enmig que conté una lletra, probablement la E; una creu damunt del motiu i una lletra “F” a sota (al f. 11)
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: pauta tabeliònica, un plec vertical a l'esquerra
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition disposa d'una antiga foliació a ploma, contemporània a la còpia i d'indicacions dels exemplars vaticans d'on s'anava extractant; volum en bon estat, malgrat que en alguns punts la tinta traspassa
Binding en pergamí sobre cartó, de l'època, amb restes de les tires que servien per lligar-la; el foli de guarda cautiva del final duu la mateixa filigrana de l'àncora que el cos del volum
Previous owners Barcelona: Casa reial   ( 2-2-7 [?])
Barcelona: Convent de sant Agustí   (catàleg)
Associated MSS/editions Còpia de: manid 2319 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4797. 1476. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
Còpia de: manid 2320 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4799. 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Còpia de: manid 2025 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4801. 1401 - 1500. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
Còpia de: manid 2318 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4804. 1481 [?] - 1500 [?]. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
Còpia de: manid 1814 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4806. 1492 ca. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
Còpia de: manid 2219 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), M-539. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
Other associations Copies copid 1781 Ed.: Roma: Casanatense, X.XI.63. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2319 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4797. 1476. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
manid 2320 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4799. 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Note al segon full de guardes hi ha una taula del volum, amb referència als Mss. de la Vaticana d'on es van copiar les obres (Mss. Vaticans 4801, 4804, 4806, 4797 i 4799) i d'edicions de la Casanetense. Són en blanc els ff. Iv prel., II-XIIv prel., 9-12v, 22v-24v, 25v-26, 32, 48, 58, 86v, 116v i 230. Els textos finals són còpia d'una edició del s. XVI
References Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BUB 239 (2017)
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:319-25
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 90-3
Internal Description Number of texts: 22