Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1933
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call Number 7-4-27
Title THESAUR | Medicame | MS. | en Barcelon | Año 1435 | Par Vicente | Coloniano
Platerius
Thesaurus medicamentorum
Copied Barcelona ,  1435 by Vicenç Colonia (colofó foli 153vb)     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 163 (= I + 1-161 + I)
Collation 110 214 3-412 516 66 7-816 95/4t 101t3-6/7 1110 1214 1312 141
Page Layout 2 columnes29 línies (f. 12rb) 38/36 línies (f. 73)
Size pàgina 284 × 214 mm (f. 12)
caixa 198 × 134 mm
columna 198 × 60 mm
caixa 206 × 139 mm (f. 73)
columna 206 × 61 mm
Hand cursiva diverses mans cursives catalanes, semigòtiques i bastardes (ff. 1-7)semigòtica amb característiques de bastarda, molt acurada (ff. 11-66)semigòtica de característiques semblants, però menys acurada (ff. 67v-161)
Watermark altres dues maces creuades (al primer plec,) (semblant a Valls Wat. 1679 dels 1433 i 1439;)
flor de cinc pètals amb antena i creu (al segon plec i a partir del f. 39 fins al 65, també al f. 70 i següents,) (semblant a Briquet 6384, Udine: 1425, var. Pisa: 1433-37;)
carro de dues rodes, radis en aspa (al tercer plec al f. 27 es veu per primer cop i a partir del f. 128 fins al final,) (pràcticament idèntica a la del Ms. Colombina 5-4-29 MANID 1748, semblant a Briquet 3542, tot i que més petita, Genova: 1411, var. Perpinyà: 1398 [?], Chambéry: 1414-17, Gex: 1415, Bourg: 1415-17, Bruxelles: 1416, Le Puy: 1422-27, Fabriano: 1431, Damme (Bèlgica): 1437, Sienna: 1457-60;)
lletra “M” amb creu (a partir del f. 69,) (semblant a Briquet 8349, Colle: 1427, Briquet 8351, Gurck: 1455, var. Firenze: 1388-1459, Barcelona: 1436, Rimini: 1441, Catania: 1467;)
cercles tres cercles, el primer amb mitjalluna i creu al damunt, el segon amb un signe i el tercer amb una flor (al foli de guardes del final,) (no es troba ni a Briquet ni a Valls)
Pictorial Elements Caplletres: caplletres en blau i vermell amb ornamentació afiligranada en color de contrast, vermell o violeta, la primera més gran i amb decoració més acurada; a partir del f. 125 manca la filigrana de les caplletres i la decoració es fa cada cop més desacurada
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Perforacions: amb senyals de petites perforacions rodones que assenyalen els límits de les línies de justificació i els límits de les caixes, sovint visibles més d'un grup a cada foli, car s'han perforat uns plecs damunt dels altres
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Reclams: horitzontals centrats
Signatures: restes de signatures alfanumèriques en tinta vermella en algun quadern
Condition en bon estat, són en blanc els ff. 8-10v, 67r i 70v. Foliació moderna, a llapis, en alguns folis encara és visible una altra de més antiga a ploma en xifres romanes. Reforç de fons de quadern. Manca el darrer full del quadern 9è, del qual resta un taló, seria el f. 111 bis, també manca un foli al quadern 10è, el segon del plec, del qual queda un taló
Binding en pergamí flexible, amb restes de les tires de badana que el lligaven, talls jaspiats en blau, es conserva dins d'una caixa de cartó rígid
Previous owners Hernando Colón, bibliòfil f. 161v: “Este libro ansi enquadernato costo 28. dineros en barcelona po   Barcelona 1536-06 - 1539 (price: 28 diners) (f. 161v)
Associated Texts Al foli 156 s'empra: texid 2105 Gilbertus Anglicus de Aguila, Compendium medicinae, escrit 1201 [?] - 1300 [?]
Associated MSS/editions Mateixa filigrana: manid 1748 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-29. 1371 - 1425 [?]. Jaume March, Llibre de concordances, escrit 1371.
Note F. Colón anotà que comprà el volum ja relligat. Al capdemunt del llom una etiqueta amb el núm. 165 i al peu una altra amb el 27, a l'interior del pla anterior el núm. R. 459 Ms. i una etiqueta de paper enganxada amb referència al testament de Colón (vid. text a MANID 2065). Al primer full de guardes la signatura antiga “Z Tab. 136 N. 18” (ratllat 169 al al damunt); al marge superior esquerre del f. 1 està anotat el núm. “10302”. Al peu de la nota de Colón n'hi ha una altra, amb tinta molt clara i difícil de llegir.
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067001.html vist 2014-01-08
Subject Manuscrit datat
References Tractat a: Cifuentes Comamala (2014), Inspecció Personal
Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 7-4-27 de la Biblioteca Colombina. Vària mèdica (2002)
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 91 i 116
Descrit per: Beltran (1996), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 174, 199 i 220
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 2:518 , n. 2087
Internal Description Number of texts: 13