Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1926
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/10235 | Altre Plut. II, Lit M. núm. 4 | Antic 10235 | Antic Ii-76 | Antic Osuna Sa
Title Primera parte de | la Historia general de | Mano
Copied 1385 - 1410 (filigranes)   
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 336 (= 1-324 + 4 s/n + 325-332)
Collation 1-1112 1210 13-1612 17-2010 21-2812 298; reclams horitzontals al marge inferior dret, alguns tallats pel relligador
Page Layout 2 columnes48 línies (f. 2ra) 47 línies (f. 2rb)
Size pàgina 390 × 280 mm (f. 2) (Avenoza)
columna 270 × 90 mm
Hand més d'una mà, lletres gòtiques i semigòtiques semblants a Millares 269 (1455), 302 (1481) i 307-308
Watermark claus creuades (al f. 2,) (Briquet 3886, Narbona: 1386-97 i Piccart VIII II 129, Löpsingen, Nördlingen: 1472, altres similars, 121-38 doc. entre 1468-72;)
grifó rampant (al f. 103,) (Piccart X I 195 -gairebé idèntica, fins i tot en mides- Chambéry: 1391, d'altres similars es troben al 1402)
Pictorial Elements alguns detalls en vermell a les majúscules i també alguns dibuixos a ploma; espais en blanc per a caplletres fins al f. 73v de tres unitats de pauta, marcades amb lletres de guia; els títols i els calderons són en tinta vermella i també la numeració marginal dels capítols, feta amb xifres romanes
State justificació que combina la punta seca amb la mina de plom, amb la primera línia escrita
Condition al volum hi ha quatre folis en blanc entres els ff. 324-325, que no compta la foliació moderna feta a llapis en xifres aràbigues. No està en gaire bon estat, la relligadura està parcialment despresa, fet que afecta els folis, que comencen a despendre's, alguns folis han pres un color ataronjat per la part del plec, degut al material emprat al restaurar la relligadura del volum
Binding antiga, en pergamí, amb dos corretgetes per tancar-la que ara s'han trencat
Previous owners Duc d'Osuna  
Note algunes correccions marginals. Al catàleg de la Biblioteca Osuna hi figura la descripció següent: “Narracio del començament del mon entro al teps [sic] meu feta per Frare Guillem de Sant Dionis (1308). Ms. del S. XV. Espac. en blanco para la inicial y capital. Fol. a 2 col. = 10235”. El f. 324vb acaba amb l'any 1277 i el f. 325ra no es diu en quin any comença, però al f. 328ra es llegeix al marge l'any 1304; per tant, manquen els folis en els quals es narraven els fets dels anys 1278-1303 (que suposadament continua al f. 325ra)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043570&page=1 vist 2014-08-06
References Microfilm del ms. 10235 de la BNM. Cròniques (2000)
Mss. de la Biblioteca Nacional 10.000-20.917 (1991) 1:12
Índice de los manuscritos procedentes de la Biblioteca del Duque de Osuna. Adquirida por el Estado en 1886 (1886) 3r
Soriano (2000), Inspecció personal
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Coll i Alentorn (1971-72), “Les cròniques universals catalanes”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 107
Bohigas (1941), “Notas sobre algunas crónicas catalanas contenidas en manuscritos de la Biblioteca Nacional”, Revista de Bibliografía Nacional 72 i ss.
Internal Description Number of texts: 1