Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1913
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/6291 | Antic 6291 | Antic R.280
Title CODICE | DEL SIGLO 13
Copied 1351 - 1400 (Wittlin i apreciacions paleogràfiques)   
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 233 (= II + 1-110 + i-cxix) (Avenoza)
Collation 11 210 3-158 164 17-2810 291
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 255 × 180 mm (Avenoza)
caixa 207 × 137 mm (f. 6r)
Hand gòtica rodona (ff. 1-107rb) lletra més cursiva (ff. 107v-110) gòtica cursiva (ff. 110v-231) lletra més cursiva (f. 231v)
Pictorial Elements Il·luminacions als ff. 1 i 5 hi ha miniatures; al f. 110v columnes en vermell i negre
Other features Justificació: pautat a punta seca
Perforacions: vuit perforacions, tot i ser força visibles algunes restes de tinta
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Reclams: volum amb reclams
Condition la numeració del segon tractat va centrada al capamunt del foli; dos folis en blanc a l'inici i al final del primer tractat. Entre els ff. 108-109 n'hi ha dos de tallats. Donem les referències segons la numeració moderna, que compta els dos manuscrits. El foli del final és de paper diferent. La taula del f. 110v mesura 210 x 130 mm
Binding roba vermella, amb ferros daurats; talls daurats
Previous owners València: Escriptori del Convent de Sant Domènech   ( 36 (inventari)) 1368 a. (suggeriment de Wittlin)
Jaume Ripoll i Vilamajor, Canonge de Vic   1843 ad quem (una nota estensa al f. 110rb dóna notícia d'aquest i dels altres posseïdors)
Josep Miró, Canonge de Vic   (una etiqueta que es troba a la segona guarda, on diu: “De la librería de Dn. Jaime Ripoll”)
Francisco Lorente, Canonge de Vic  
Gabriel Alzines, Prevere de Vic   1550 (nota foli 110rb: “Est mei Gabriel Alzines presbiteri (…) caninicus sedis Vicensis”)
Antonio R. Pons   (una prova de ploma al primer foli amb la seva signatura)
Associated persons Altres entre març i maig de 1855 el té per fer-ne una còpia: Manuel Saladies
Associated Texts Conté als ff. 230-231 es copien oracions: texid 2308 Desconegut, Sancta Maria extende manum misericordie llatí
Conté: texid 2309 Desconegut, Intemerata dei genitrix et perpetua virgo llatí
Note en aquest volum s'han relligat plegats dos manuscrits que duen numeracions independents; els posseïdors que s'esmenten fan referència a la primera part. Wittlin suggereix que pot tractar-se de l'exemplar que es cita a l'inventari de 1368 de la Biblioteca Episcopal de Vic
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000134969&page=1 vist 2014-08-06
References Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 66-8
Facsímil: Microfilm del ms. 6291 de la BNM. Llibre de virtuts (2000)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1983), “Les traduccions catalanes de la Somme le Roi (De vicis i virtuts) de fra Llorenç”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 407-9 , n. v
Tractat a: Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España (1967-79) 5:102, 116
Tractat a: Bohigas (1960-67), La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la historia de la miniatura catalana 1:94
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 11:155
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 64 , n. 36
Catalogat a: Domínguez Bordona (1933), Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España 1:273 n. 2590
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 57-9
Internal Description Number of texts: 6