Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1912
City and Library London BITECA libid 1017 The British Library The British Library
Collection: Call Number T.97*(3*)
Title of volume “[…] DE | CATA | LUÑA
Imprint Barcelona 1513-05-06 (colofó)
Carles Amorós
Llàtzer Millà
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: III + 10 + 12 + 2 + 7 + 34 + 2 + altres obres + III
Collation 12
Size pàgina 305 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Sense foliació antiga impresa
Binding en pergamí sobre cartó, molt enfosquit i amb restes de tanques per lligar el volum que han estat ficades per dins de la relligadura. Tall jaspiat, no es pot deduir en quin color
Note sense anotacions marginals. Colofó imprès amb dades de lloc, impressor i data: “Estampat en Barcelona per Carles a moros | En despesa de mestre Lazer milla Librater de | la diputacio .a vi, de Mar.Any.Mil.D.y xiii. | Com preuilegio”
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI