Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1908
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 92 | Antic Ao21-1-2 | Antic arm. 2-1-3
Title LIBRE APELLAT | SUMA | DE COLLACIONS || MS. DEL | SEGLE XV
libre apellat e nomenat Summa de collacions
Suma e Ajustamens ô | obra e autor catalá
Copied 1441 - 1460 (Wittlin)   
1301 - 1400 (catàleg)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 363 (= I + 2 + 1-358 + 1 + I)
Collation 12 218 3-2216 236/4; del darrer quadern, un quinió se n'ha perdut el penúltim full; reclams de quadern horitzontals situats al marge inferior interior
Page Layout 2 columnes35 línies (a folis de paper del començament, f. 10)36 línies (als inicis del còdex, f. 11)25 línies (a la fi del manuscrit)
Size pàgina 337 × 232 mm (f. 10)
caixa 215 × 147 mm (f. 10)
columna 215 × 65 mm (f. 10ra)
caixa 221 × 146 mm (f. 11)
columna 221 × 62 mm (f. 11ra)
Hand una sola mà cal·ligràfica bastarda
Watermark muntanya de tres cims amb antena i creu (al cos del volum)
Pictorial Elements trobem caplletres blaves de dues o tres unitats de pauta a la taula, amb decoració a ploma de tinta vermella; la caplletra inicial del pròleg ocupa cinc unitats de pauta f. 9); després alternen inicials dels capítols blaves i vermelles de 2-3 unitats de pauta, sempre amb decoració a ploma del color complementari; les rúbriques i els calderons són vermells
State justificació a punta seca als folis de pergamí i a mina de plom als de paper; primera línia escrita; restes de perforacions minúscules damunt les línies principals de justificació molt a prop dels marges, no són del tot circul·lars, semblen fetes amb un petit punxó
Condition manuscrit poc llegit, està rigurosament net i ben conservat, llevat d'algunes taques de tinta als talls. Hi ha salts a la numeració: del 285 passa al 287 i del 329 al 340
Binding probablement del s. XVIII, en pell sobre pasta i ferros en sec, imitant l'estil renaixentista
Previous owners Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç   ( B. 243)
Associated persons el va veure al convent de les carmelites descalces al segle passat: Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Note amplis marges. L'índex fou copiat al començament del primer quadern, als ff. 1-8. Un lector del s. XVI va suplir al marge dret del f. 1 la rúbrica que mancava al començament d'una distinció: “La tercera distintio es de les virtuts dels princeps. ha vint capitols”
References Avenoza (2005), Inspecció personal
Avenoza (2002), Inspecció personal
Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Wittlin (1971), “La Suma de Colacions de Juan de Gales en Cataluña”, Estudios Franciscanos 195
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:108-9
Beer (1894), Handschriftenschätze Spaniens 77 , n. 36.15
Internal Description Number of texts: 1