Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1906
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles Pus que tan be sabetz de cambiar
Lo Canbiador
Date escrit: 1401 - 1424
Text Type Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbaccdd
Associated Works els vv. 1-8 s'insereixen en: texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
Subjects LITERATURA
References Editat a: Sant Jordi et al. (2008), “Pus que tan be sabetz de cambiar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Sant Jordi et al. (2005), Poesies 176-182 , n. xvi
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:39-40
Editat a: Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 214-219 , n. 22
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 138 , n. 164.13 (200:7)
Editat a: Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 231-239 , n. xvi (ed. ref.)
Editat a: Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 178-182 , n. xvi
Tractat en: Mateu y Llopis (1947), “Lo canviador de Jordi de Sant Jordi: Comentario numismático”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 217-21
Editat a: Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 60-61 , n. xv
Editat a: Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 42-44 , n. xvi
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 38-39
Tractat en: Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 347-349