Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1904
City and Library Barcelona BITECA libid 1016 CRAI. Biblioteca de Reserva CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number B-60/1/1-IX
Imprint Barcelona 1513-05-06
Carles Amorós
Barthomeu Aguilar
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis f.: I + 1 + I
Size pàgina 310 × 214 mm caixa 225 × 164 mm
Font gòtica
Pictorial elements sense decoració
Condition exemplar incomplet, en bon estat. L'únic foli està foliat com a 208
Binding foli guardat dins un bifoli de paper molt prim que alhora està encolat a un bifoli de paper més gruixut que fa de coberta pròpiament dita
Note en el bifoli de paper prim, s'ha escrit a llapis, modernament, el títol i l'editor (Barcelona Amorós 1512) i a sota, a tinta, s'informa que existeixen altres còpies d'aquesta obra a la Biblioteca de l'Ateneu i al Col·legi d'Advocats. Anotació en llatí al marge dret del foli recto; algun passatge subratllat
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial de la Pragmàtica sanció, exemplar BUB B-60/1/1-IX (2007)