Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1901
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call Number c. 174 L, núm. inventari 7615
Title Legenda aurea
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 574 (= I + 2 + ii-dlxxxvi)
Collation 18 2-3516
Page Layout 2 columnes32 línies (f. 3rb)
Size pàgina 300 × 203 mm (f. 3)
caixa 177 × 140 mm
columna 177 × 65 mm (f. 3rb)
Hand cursiva catalana del s. XIV, essent molt més acurada a la taula
Watermark cap de brau amb una creu entre les banyes (als ff. 2-386;)
carro de dues rodes (als ff. 387 al final,) (semblant a Briquet 3536, Pignerol: 1464, var. Provence: 1448 [?], Perpinyà: 1464, Lyon: 1469-72)
Pictorial Elements Caplletres: en blau, vermell i lila, amb decoració a ploma
Rúbriques en vermell
Altres: la foliació original és en vermell
Other features Justificació: a punta seca i a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: vuit perforacions rodones
Reclams: horitzontals al marge interior
Condition manquen els folis i, ix-xliv i almenys 10 folis al final, els dos folis preliminars duen la taula; al davant es conserva un bocí d'un foli, gairebé sense text; volum completament restaurat (al volum es troba una explicació del procés de restauració, fotografiat)
Binding en cuir marró sobre fusta, amb claus, tanques i cantoneres de metall, en mal estat
Previous owners Vic: Biblioteca de la Catedral   (Villanueva)
Associated persons Anotacions de: Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Anotacions de: Jaume Ripoll i Vilamajor, Canonge de Vic (al f. 2vb preliminar)
Other associations MSS or Printed Editions manid 1406 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
Note Un foli de guarda, en pergamí, anava encolat al principi, al plà interior, amb una còpia d'un text llatí de 1447; al final del volum, hi ha un altre full de pergamí de característiques semblants, amb un text datat “in villa Oloci”. El darrer quadern és incomplet. Batlle parla dels fragments de les Vitae Patrum del final del manuscrit (ff. 541-548, 563-576) fent referència al Padre Villanueva
References Tractat a: Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradición escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios
Tractat a: Museu Episcopal de Vic (2008), Manuscrits Catalans del Museu Espiscopal de Vic [catàleg d'exposició] 3
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1986), “Les saints franciscains dans les versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Legenda aurea. Sept siècles de diffusion. Actes du colloque international sur la Legenda aurea. Texte latin et branches vernaculaires (Université du Québec à Montréal 11-12 mai 1983)
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes 241-44 , n. Ms. V
Facsímil: Voragine et al. (1976), Llegenda Àuria xxviii-xxxix
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 297n
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 181-83 , n. 174
Tractat a: Massó Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 240-43
Internal Description Number of texts: 219