Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1900
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 713 | Antic 21-2-18 | Antic 2-2-18 | Antic J. 491 | Antic X216-429
Title Voragine | flos sanctor. | en catala
Flos Sanctorum en Catala
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 294 (= 2 + i-cclxxxvi + 8)
Collation 116 218 3-1416 1518 16-1720 181
Page Layout 2 columnes49 línies (f. 2ra) 40 línies (f. 22ra) 41 línies (f. 22rb)
Size pàgina 285 × 213 mm (f. 2)
caixa 202 × 157 mm
columna 202 × 73 mm (f. 2ra)
caixa 199 × 155 mm (f. 22)
columna 199 × 72 mm (f. 22ra-rb)
Hand bastarda (catàleg)
Watermark columna amb creu (al bifoli preliminar)
carro de dues rodes (al cos del volum, difícilment distingible)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell i blau amb decoració afiligranada que alterna blau i vermell; la primera caplletra bipartida té una decoració afiligranada que s'extèn pels marges
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color algunes lletres decorades amb tocs en vermell
Other features Justificació: a punta seca, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen restes de perforacions
Reclams: horitzontals, centrats al peu del foli i decorats
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques
Condition la foliació antiga, en xifres romanes, comta un foli de més des del primer quadern; com que no es pot veure aquesta foliació en els primer folis, tant podria ser que comencés en un foli preliminar, avui perdut, com que el copista s'hagués confós i hagués saltat un foli en la numeració. Del darrer quadern només resta un foli, la resta, que seria en blanc, fou tallat. Els folis de guarda anteriors i posteriors són de paper més modern
Binding despresa, en pergamí flexible reutilitzat
Previous owners Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç [?]   ( J 491)
References Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradición escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios
Facsímil: Reproducció del ms. 713 de a BUB. Flos sanctorum (2010)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BdC 713 Flos sanctorum (2002)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes 228-31 , n. Ms. Ba
Tractat a: Voragine et al. (1976), Llegenda Àuria xx-xxi
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 2:221
Internal Description Number of texts: 174