Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1899
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 44 | Antic Anc. fonds 72652
Title VIES | DES SAINTS | EN CATALAN
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix) ,  1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals) ,  1301 - 1400 (Bohigas)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-261 + II (folis de guardes moderns)
Collation 18 23/4 3-328 334/3
Page Layout 2 columnes42 línies (f. 5)42 línies (f. 78)
Size pàgina 315 × 232 mm (f. 5)
caixa 225 × 154 mm (f. 5)
columna 225 × 71 mm (f. 5)
caixa 227 × 154 mm (f. 78)
columna 227 × 71 mm (f. 78)
Hand gòtica cursiva molt elegant i acurada
Pictorial Elements Caplletres: cent seixanta-una caplletres historiades al començament dels paràgrafs, sovint amb miniatures
Caplletres: inicials decorades en blau, vermell i or, amb ornamentació afiligranada
Altres: foliació original en tinta vermella
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a mina de plom, molt tènue, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: sense senyals de perforacions, però els marges estan força retallats
Reclams: horitzontals: als quaderns 1r i 5è, al peu de la segona columna, no ben bé centrat; al 4t, al peu de la primera columna, tampoc centrat; i un decorat i gairebé arrenglerat amb el marge exterior de la segona columna, als quaderns 6è al 13è, 15è al 21è, 24è, 27è i 30è. La resta no en tenen, o perquè han perdut el darrer foli (2n quadern), o perquè els marges estan guillotinats (25è)
Signatures: podria haver tingut també signatures de quadern, de les que serien mostres una “y” al peu del f. 112 (primer del onzè quadern) o una “f” al peu del f. 231 (primer del quadern 30è)
Condition disposa de dues foliacions una d'antiga en xifres romanes centrada al capdemunt dels folis, en xifres romanes i en tinta vermella, de dimensions generoses i altra de una de moderna. S'han perdut folis, entre els ff. 15-16 i entre els 190-191 manca un full, la foliació antiga passa de xv a xvii i de cxci a cxciii, el f. ccxxxiii i un quadern sencer entre els ff. 238-239 (la foliació antiga salta del ccxli al ccl), en el primer cas una anotació en francès antiga assenyala la presència de la “lacune”. Manuscrit amb lleugeres taques d'humitat, però en bon estat de conservació. Als marges hi ha senyals de foc, com si l'haguèssin començat a cremar. El foli final del darrer quadern quedà en blanc i fou tallat. S'observern diversos canvis de tinta, algun dels quals coincideix també amb canvis de mà
Binding de Lluís XVIII, en pell marró que fa aigües, amb daurats, llom de pell vermella superposat, també amb daurats amb la flor de lis, cinc nervis i guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit 1682 a.
Previous owners Carles de Montchal, Arquebisbe de Tolosa de Llenguadoc [1627 - 1651]   ( CCCXVI) 1651 (al marge inferior del f. 1 hi ha una firma que podria ser la de l'arquebisbe, de molt mal legir)
Foucquet (Floruit 1667)   1651 ca. - 1667
Charles-Maurice Le Tellier, Arquebisbe de Reims [1671 - 1710]   ( Livres italiens, espagnols, etc., 44) 1700 (ex-libris)
Paris: Bibliothèque Royale   1682 a. (inv. Clément)
Note nombroses notes marginals d'una mà del s. XVI, especialment als ff. 242-243 i 251-256. Al marge del f. 104, prova de ploma en francès. Al segon foli de guardes hi ha una nota moderna a llapis sobre els folis retallats (134v, 176 i 192v). El copista ha deixat als marges indicacions per al rubricador, ara gairebé il·legibles (p. e. f. 76rb o 75va). Els llibres de l'arquebisbe de Reims van incorporar-se a la Biblioteca reial en desembre de l'any 1700, però a l'inventari de Clément consta ja al 1682 la presència d'aquest llibre
References Tractat a: Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradición escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios
Facsímil: Microfilm del ms. esp. 44 de la BNP. Legenda aurea (2002)
Tractat a: Corominas (1974), “Les Vides de sants rosselloneses del manuscrit 44 de París”, Lleures i converses d'un filòleg 279-80
Facsímil: Reproducció del ms. BNP esp. 44. vol I Legenda aurea (2008)
Facsímil: Reproducció del ms. esp. 44 de la BNP. vol II Legenda aurea (2008)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 86-7
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 77-8 , n. 87
Tractat a: Kniazzeh et al. (1977), Vides de sants rosselloneses. Text català del segle XIII establert, comentat i glossat per… 1:xiv
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes 239-41 , n. Ms. P
Tractat a: Voragine et al. (1976), Llegenda Àuria xviii-xx
Tractat a: Moldenhauer (1929), Die Legende von Barlaam und Josaphat auf der Iberischen Halbinsel. Untersuchungen und Texte 160-76
Tractat a: Elizondo (1910), “La Leyenda de San Francisco según la versión catalana del Flos Sanctorum”, Revista de Estudios Franciscanos. Homenaje al Patriarca de los Menores en el séptimo centenario de la aprobación de la Regia Seráfica 209
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:29 i 394
Tractat a: Meyer (1898), “La traduction provençale de la Légende dorée”, Romania 95
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 127
Catalogat a: Delisle (1868-91), Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale (Nationale) 1:273, 302-19, 358
Catalogat a: Delisle (1868-91), Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale (Nationale) 2:330
Internal Description Number of texts: 183