Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1897
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number N.III.5 | Antic 69 | Antic Est. 16.3
Title flos sanctorum en cathala
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 247 (= II + 1-2 prel. + i-ccxli + II)
Collation 14 2-610 q-R-o-p-M-n-k-L-f-G-h-j-b-c10 21-2410 252/1t
Page Layout 2 columnes43 línies (f. iira)
Size pàgina 274 × 180 mm (f. ii)
caixa 198 × 134 mm
columna 198 × 61 mm (f. iira)
Hand gòtica francesa de finals del s. XIII o inicis del s. XIV (Zarco)
Pictorial Elements Caplletres: a l'inici hi ha una caplletra en or i colors, amb orla decorada, la resta de les caplletres alternen blau i vermell i tenen decoració a ploma
Calderons alternen blau i vermell
Rúbriques en vermell, al peu d'alguns folis són visibles en lletra cursiva molt menuda els textos de les rúbriques
Altres: les signatures de quadern i la folicació original en vermell
Tocs de color en vermell en algunes majúscules
Other features Justificació: a punta seca, amb línies de guia per als renglons
Perforacions: és visible el règim complet de perforacions al marge exterior per guiar els renglons només als folis de la taula; a la resta dels folis només són visibles fora de la caixa les perforacions que serviren de guia per a les línies verticals al marge inferior
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals, centrats al peu de les dues columnes, sense decoració
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques en vermell al marge inferior esquerre, sovint tallades per la cisalla del relligador
Condition volum amb algunes taques; les signatures visibles dels quaderns no van seguides, però el text segueix bé; als darrers quaderns, sense signatura, es veuen xifres romanes -o marques- que assenyalen els folis de la primera part de cada quadern; del foli final del darrer quadern només en resta un taló i el que avui tanca el volum presenta forats i senyals d'haver estat enganxat a una relligadura, senyals visibles també a l'actual primer foli de guardes; són en blanc els ff. 1r prel., 2v prel., ccxljv i les guardes finals -amb algunes anotacions posteriors
Binding del s. XVIII, del Monestir en pell marró
Previous owners A. Salvador, clergue secular   (anotació sobre un prèstec al primer dels dos folis de guardes del final f. 241v: “N. sita que yo .A. saluador clergue preste an berenguer tornefuyles .xv. sous subra .j.a taça dargent. Item preste asson para .berenguer .xxv sous subra .j. […] de coura”)
Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares   ( 26.20) 1645 ad quem
Associated persons Anotacions de una anotació al f. 241v esmenta com deutor a: Berenguer Tornefuyles (Floruit 1400 [?] - 1500 [?])
Nom de a: Berenguer (Floruit 1400 [?] - 1500 [?])
Nom de l'acreedor és: A. Salvador, clergue secular
Note la numeració dels quaderns es veu a partir del f. 61; Castañeda proposava datar el còdex al s. XV, però la lletra sembla ésser anterior. Al primer foli de guardes es llegeix capgirada una llista de sants en català: “de sent remigi (…) Dele dehicacio dela esgleya” text que es correspon amb el del darrer foli de la taula (f. 2 prel.); en aquest mateix foli de guardes hi ha al verso una antiga nota de posseïdor (s. XV) que ha estat rascada i no es llegeix el nom “Iste liber est Nichola[y] de fo[n…] lr[…] s[o]dio [?] Gund[…] et de constitit sibi [… vj diners]”; a sota, una prova de ploma “Molt dolç senyor”; altra nota de mal llegir al darrer foli de guardes, per una mà maldrestra i en part ratllada: “jo p. sol[s…]t ljbre per lo senyor en [L… s]e meys fran so[y] de po[…]id auja m xiii masos den njcolau fon cl[…] de liceu san […]era. Primo habujt […] berenguer de manso .vij. sous per missis. item […]e .xiij. sous per jnteruentum ecclesie”; prova de ploma o anotació mig esborrada al peu del f. 5. Les vides de sants que conté aquest manuscrit divergeixen sovint de les del ms. de París
References Tractat a: Iglesias-Fonseca (2013), Inspecció personal
Tractat a: Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradición escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios
Tractat a: Massó Torrents (1901), “Manuscrits de la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonés”, Revista de Bibliografia Catalana 243
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1986), “Les saints franciscains dans les versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Legenda aurea. Sept siècles de diffusion. Actes du colloque international sur la Legenda aurea. Texte latin et branches vernaculaires (Université du Québec à Montréal 11-12 mai 1983)
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes 237-9 , n. Ms. Es 2
Tractat a: Voragine et al. (1976), Llegenda Àuria xxvii
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial lam. V facsímil i 61-8 , n. 132
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 18 , n. 27
Internal Description Number of texts: 192