Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1896
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number Bh CF/4 (3)
Copied València ,  1499-07-24 by Nicholas Spindeler     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 42-57 (fol. manuscrita)
Collation a-b8
Page Layout 27 línies
Size pàgina 185 × 130 mm (f. a iij)
caixa 157 × 107 mm
Watermark mà amb flor (ff. 55-52)
Pictorial Elements Xilografia ocupa tot el f. [a j]v un gravat, que representa el rei David en oració
Caplletra ornamentada, de set unitats de pauta (al f. a ij)
Other features Signatures: manca la signatura al f. [a j]
Condition sense foliació impresa
Binding moderna, amb talls daurats, folrada de vellut morat. A causa del color de la coberta, al volum se li ha atribuït el nom del Natzarè
Associated MSS/editions manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 1134 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (6). València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 1134 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (6). València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
Note en un foli enganxat al damunt del f. [a j], que duu una finestreta retallada per on es llegeix el títol de l'obra, hi ha una nota manuscrita que diu: “Dn. Narciso Viñoles fue Jurado o Regidor de Valencia en 1493, segun una provision acordada por el mismo y demas Jurados en 9 de Marzo de dicho año”; aquest foli cobreix la portada original on hi havia anotacions i proves de ploma, algunes llegibles per trobar-se desenganxat l'angle inferior extern. A aquest imprès segueixen dos folis amb versos manuscrits dedicats a la Verge, en lletra del s. XVI. El f. [b viij], només imprès en el recto, també inclou versos manuscrits. Al recto hi ha escrit a mà: “O mare beneya [sic] / dumana natura | quj […] peccar / passas gran dolor | quant […]s lo fill car / plagat sens mesura | […] faldes / de uos mare pura | la mort sostenjnt / per mj peccador | puix vos yl fill vostre / tan sancts y tan dignes | pertots sostingueren / tan gran passi[o] | deman uos merce / als dos tan benignes | que dels pecats meus / y actes malignes | yo senta dolor / y haja perdo | y […]”. El verso, a dues columnes, ha estat escrit per la mateixa mà. Transcrivim la primera columna: “magnjficat […] mans | […]tant elizabet | […] dix mare de deu sancta | […]t deu ab cor per fet | […]ongues verge jnfanta | […]gnificat hobeynt | […]nyor la anima mia | […]s aquell serujnt | […]a torga senyoria | […]e alta njt mon cor | […]erit deu en ma pença | […] ell deu e tresor | […] salut e ma defensa | […]resperat del cell | […]ia humjl seruenta | ha trames sanct gabriell | […]t me mare molt contenta”. Segueixen altres versos manuscrits, que no reproduïm
References Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:341 , n. 6106
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 144 , n. 324
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 80 , n. 90
Catalogat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:169 , n. 82
Catalogat a: Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 370
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 15
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 638-41 , n. 309
Tractat a: Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 692
Catalogat a: Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 535
Internal Description Number of texts: 23