Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1883
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call Number 96-V3-2 | Antic 73-V | Antic 103-V3-2 | Antic B103-V3-2 | Antic 102-III-11
Copied 1401 - 1450 [?] (Badia)   
València [?] ,  1401 - 1425 [?] (Catàleg Sotheby)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 67 (II + 1-65 + II [=66-67]) (fol. moderna a llapis en xifres aràbigues)
Collation 1-512 63/2
Page Layout 29 línies
Size pàgina 288 × 217 mm (f. 31)
caixa 174 × 120 mm
Hand gòtica textual cursivitzant (Badia)
Watermark castell amb una torre al centre (al f. 64,) (Briquet 15887, Lucca: 1401-8, var. prop de Sienna: 1403, Bar-le-Duc: 1403, Montpeller: 1404, Paris: 1405, Namur: 1412, Perpinyà: 1413-18, Toulouse: 1417;)
creu (als ff. 66-7,) (Briquet 5703, Carcassonne: 1592, Briquet 5704, Perpinyà: 1595)
escut de Sant Jordi (folis de guardes)
Pictorial Elements Caplletra caplletra inicial de deu unitats de pauta, embotida, en blau i vermell amb decoració afiligranada en vermell i lila
Caplletres: amb decoració filiforme als ff. 1, 2v, 13, 25, 26v, 52, de quatre unitats de pauta, en vermell i blau; resta de caplletres sense decoració; són visibles al marge les lletres de guia
Rúbriques en vermell
Il·lustracions al foli final de cada quadern, envoltant el reclam, hi ha un petit dibuix, fet a ploma: f. 36v estruç amb cap de dimoni, amb cua i cames d'ànec; f. 54v dona de mig cos; f. 57v escala; f. 58v dues figures entrellaçades amb cua de cavall; f. 60v dos gossos units per la part del darrere; f. 65v dona tocant un instrument
Other features Justificació: caixa a mina de plom
Perforacions: s'aprecien sis perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc, en alguns folis l'escriptura la trepitja
Reclams: reclams de quadern horitzontals centrats al marge inferior, subratllats en vermell i envoltats per decoraci¢: dues cigonyes encadenades (f. 12v), un gos grotesc (f. 24v), una cigonya amb màscara de lleó (f. 36v), dos animals, amb cames posteriors, i cares d'home i dona (f. 48v) i dos gossos units per la cintura (f. 60v)
Condition els folis 2, 6 i 64-65 són en blanc. Text incomplet. Amb reforços de fons de quadern
Binding document notarial en pergamí; es conserva un dels cordills de pell que tancaven el volum
Previous owners Guglielmo Libri, matemàtic   ( lot 128) 1820 a quo - 1869 ad quem (nota d'antics posseïdors de Sotheby (segons ells la venda es produí en les seves sales el 25 de juliol de 1962, lot 128))
Thomas Phillips (Sir), bibliòfil   ( Ms. 16380) 1872
London: Sotheby & Co.   ( núm. 554 del lot) 1972
Associated persons per a la relligadura s'ha fet servir un document signat a València el 1505 per: Joan de Bas, notari
Note duu notes marginals d'una altra mà del s. XV, algunes formen un diccionari (incomplet) de termes tècnics de cavalleria
References Catalogat a: Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Tractat a: Alomar i Canyelles et al. (1986), “La versió catalana de l'Epitoma Rei Militaris de Vegeci. Introducció i transcripció del manuscrit del segle XV de la Biblioteca Bartomeu March”,
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:597-8
Tractat a: Badia (1983-84), “Frontí i Vegeci, mestres de cavalleria en català als segles XIV i XV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 208 i ss.
Catalogat a: Sotheby & Co. (1972), Catalogue of Manuscripts on vellum paper and linen of the 3rd century B.C. to the 17th century A.D. from the celebrated collection formed by Sir Thomas Phillipps (1792-1872) 68-9 , n. 554 (reprodueix una il·lustració)
Internal Description Number of texts: 1