Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1880
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call Number 1G ms. 36 | Antic L-36
Title Canals. | GESTA | ROMANORUM. | 1395
Copied València ,  1395-12-01 ad quem by Bartol de Savalls    for Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 152 (= II + 1-148 + II) (Avenoza)
Collation 12 212 3-1510 1612
Page Layout 2 columnes43 línies (6ra)
Size relligadura 372 × 275 mm (pla anterior)
caixa 249 × 185 mm
columna 249 × 80 mm
Hand gòtica gòtica
Pictorial Elements Orla orla amb miniatura que representa al cardenal rebent el text de Canals, duu l'escut del cardenal (f. 1)
Miniatures: hi ha miniatures a l'inici de cada llibre, il·luminades i historiades
Il·luminacions esborranys de dibuixos a ploma de persones i animals i un vaixell (ff. 3vb i 148vb)
Caplletres: caplletres principals amb or i colors, secundàries en blau o vermell amb decoració afiligranada en violeta o vermell; algunes retallades
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Other features Reclams: reclams horitzontals centrats
Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons, poc visibles
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc
Signatures: visibles als dos darrers plecs, aparentment alfanumèriques (tan retallades que a penes si es pot identificar la seva composició)
Perforacions: perforacions rodones, visibles a la part superior dels folis indicant les línies verticals
Condition tinta una mica despintada en alguns folis i miniatures maltractades, els primers folis estan en mal estat; f. 1 en blanc. Manquen dos folis que duien miniatures, un entre els ff. 49 i 50, on es copiava el llibre III, títol viii, des de la fi del capítol xii fins al llibre IV, títol. i, capítol i un altre entre els folis 101-102, on anava el text llibre VI, títol. ix, fi del capítol xviii fins al llibre VII, títol i, part del primer capítol; aquests folis han estat substituïts per d'altres folis de pergamí en blanc o amb anotacions posteriors. La foliació és moderna, però és original la indicació de títol i llibre del marge superior. Restes d'antigues signatures de quadern en xifres romanes
Binding moderna, pergamí sobre fusta, amb orla daurada; duu tanques de metall. Talls daurats
Associated persons Altres enviat al Consell de Cent per: Jaume d' Aragó, Bisbe de Tortosa [1362 - 1369]
Altres a través del seu secretari: Bartol de Savalls
Altres entre els actuals ff. 49 i 50 hi ha un de pergamí amb una nota de: Jeroni Mollet, notari (“Valerio Maximo molt notable y de molt plasent legir segons clarament veuran en lo seu traslat ara nouament fet molt gentil per lo scriua del Rational cobrir y clauar essent Hieronym Mollet notari de Barcelona”)
Altres damunt de la nota esmentada n'hi ha una altra on s'anomena a: Andreu Font (Lloc vinculat Barcelona) (“Andreu Font serment sia donada”)
El va veure i traduir: Juan Alfonso de Zamora, secretari reial (1370 ca. - 1423 a quo)
Associated MSS/editions Copiat en: manid 1874 MS: Barcelona: Arxiu Històric, 1G ms. 35. Barcelona: Arnau de Tollís, per a Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1874 MS: Barcelona: Arxiu Històric, 1G ms. 35. Barcelona: Arnau de Tollís, per a Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 2435 MS: Barcelona: Arxiu Històric, 1G ms. 71. València:, 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
Note sovint trobem text afegit als marges, que havia estat oblidat pel copista. Número de registre 1458
Subject Manuscrit datat
References Tractat a: Rovira i Cerdà (2014-06), “El Valeri Màxim d'Antoni Canals: edició i estudi dels llibres I-V”,
Descrit per: Rovira Cerdà (2013), Inspecció personal
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 89
Descrit per: Escayola (2003-04), “Estudi dels Valeri Màxim L-35 i L-36 (AHCB): còpia i model d'un mateix text”, Lambard. Estudis d'Art Medieval
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:496
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Catalogat a: Voltes Bou (1965), Guía-catálogo del Instituto Municipal de Historia de Barcelona
Tractat a: Bohigas (1963), “El miniaturista valencià del Valeri Màxim”, Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens
Tractat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxii-xxv , n. Mss. A
Internal Description Number of texts: 3