Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1878
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number 285 | Antic 180; 92-6-1
Title Valerio Maximo
Copied 1401 - 1500   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis I + 1-2 + 1 + i-clix + I
Collation 11/2 212 310 4-612 710 812 92t3/2t3 10-1412 155/2t
Page Layout 2 columnes41 línies (f. 2ra)
Size pàgina 338 × 257 mm (f. 2)
caixa 215 × 177 mm
columna 215 × 80 mm (2ra)
Hand gòtica rodona
Watermark cercles tres cercles amb corona, el superior amb croissant amb les banyes invertides, i amb lletres inscrites "CD" (o "GD") al central i "C" a l'inferior (guardes de l'època de la relligadura) (no es correspon amb cap de les documentades per Briquet)
Pictorial Elements Caplletres: la de la dedicatòria miniada i il·luminada, decorada amb motius vegetals; al peu del foli un escut d'armes amb el cap d'un negre sobre camp vermell; la resta, de quatre unitats de pauta les que inicien títol, de tres les secundàries, alternen blau i vermell amb decoració afiligranada en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Altres: els epígrafs són en vermell
Other features Justificació: a punta seca, les línies arriben fins als marges, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: o trepitjada
Perforacions: no són visibles perforacions
Reclams: reclams horitzontals centrats, visibles només en els quaderns onzè i catorzè, mig tallats
Signatures: sense signatures de quadern
Condition en bon estat, tot i alguna taca d'humitat; entre els dos folis preliminars de la taula i el text hi ha un foli en blanc pautat, va romandre també en blanc el f. clixv. Foliació antiga en xifres romanes a l'angle superior extern, sense cap errada
Binding pergamí sobre cartó, amb baguetes de corda trenada i botons en forma de boleta per tancar-lo, sense nervis ni decoració; en bon estat, del s. XVIII?. Els folis de guarda anterior i posterior són de paper de l'època de la relligadura
History of volume Adquirit 1711 a quo
Previous owners Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Dos Aguas [1699]   1699 ca. - 1711 ad quem (al foli de guardes: “Ex libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. Januario Perellós, Marchione de Dos Aguas”)
Note anotacions marginals sobre el contingut dels capítols, mà cursiva humanística de finals del s. XV a gairebé tot el volum
Internet http://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005014.html
References Descrit per: Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1994), Inspecció personal
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Facsímil: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxix-xxx , n. Ms. F
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 3:274-6 , n. 2366
Tractat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:199-200 , n. X
Internal Description Number of texts: 3