Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1877
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 10 | Antic Anc. fonds 69177
Title VALERE | MAXIM
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia) ,  1451 - 1500 (Avril et alia)   
1431 [?] - 1460 [?] (filigrana)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 178 (= III + 1-172 + 1 + II) (guardes contemporànies a la relligadura, el f. que segueix al text està numerat 173 per error, car correspon a les guardes posteriors)
Collation [1]12 [2]-[10]16; reclams horitzontals al marge inferior interior del verso
Page Layout 2 columnes44 línies (f. 3)
Size pàgina 394 × 275 mm (f. 3)
caixa 260 × 184 mm
columna 260 × 77.30.76 mm
Hand gòtica rodona de molt bona execució amb una lleugera influència de la bastarda
Watermark carro de dues rodes amb els radis en forma d'aspa (al cos del volum,) (semblant a Briquet 3542, Genova: 1414, var. Perpinyà: 1398)
Pictorial Elements grans caplletres afiligranades i bipartides en començar un títol nou; rúbriques en vermell; resta de caplletres en vermell i blau amb decoració afiligranada també alternant en vermell i lila (en falten algunes); calderons alternant en vermell i blau; inicial del llibre i número del títol en vermell a la part superior de cada pàgina en vermell (manquen alguns); el nom de “Valeri” en vermell al text; majúscules safranades; les primeres paraules dels capítols en gòtica de forma de mida més gran
State caixa a punta seca als folis de pergamí, punta de plom als de paper, sense línies de guia, amb la primera línia de justificació escrita i sense perforacions visibles
Condition en bon estat, el marge del f. 82 està trencat però a penes si manquen algunes lletres de la primera línia de la primera columna. Manquen els folis 2-3 i 5 de la primera part del primer quadern i el f. 5 de la segona part, car aquest plec era format per 8 bifolis com tots els altres del volum. Incomplet al final. Foliació moderna a ploma, habitual als mss. de la BNF
Binding en pell vermella amb les armes de Colbert en daurats al plans, llom amb sis nervis amb el monograma “BC” en daurat sota una corona; talls jaspiats en vermell
History of volume Adquirit 1732
Previous owners Marie de Duyng (Floruit 1510? - 1550?)   (nom escrit amb lletra del s. XVI al peu del primer foli)
Paris: Bibliothèque Colbertine   ( 516) 1732
Paris: Bibliothèque Royale   1732
Note anotacions i gloses marginals per la mà del copista, en lletra de mòdul menor; algunes mans assenyalen passatges de text. Al f. 1, amb lletra del s. XVII? s'informa sobre la traducció: “Valere Maxime traduit en langue catalane par Ant Canals de l'ordre des Fréres prescheurs”
References Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 87-9
Facsímil: Microfilm del ms. esp. 10 de la BNP. Valeri Màxim en català (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 148
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 171 , n. 225
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Tractat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xxxi-xxxii , n. Mss. H
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 41-42 , n. 126
Tractat a: Quétif et al. (1719-21), Scriptores ordinis praedicatorum recensiti notisque historicis et criticis illustrati… 1:707
Internal Description Number of texts: 1