Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1876
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number R.I.11
Copied 1401 - 1410 [?] (Iglesias-Fonseca)   
1401 - 1440 [?]   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 249 (= IV + i-ccxliii + II)
Collation 1-318 324
Page Layout 2 columnes34 línies (f. iiira)
Size pàgina 370 × 265 mm (f. iij)
caixa 235 × 167 mm
columna 235 × 78 mm (f. iiira)
Hand gòtica de forma, molt cal·ligràfica; l'escriptura podria ser molt més tardana, de cap al 1410-1440
Watermark paraula “ROMEU” (a les guardes,) (semblant a Valls Wat. 876 del 1779, d'altres semblants ca. 1780)
Pictorial Elements Caplletres: la primera caplletra de cada llibre és en or i colors, amb orla, també il·luminada, de l'estil anomenat gòtic internacional; la resta de les caplletres alternen blau i vermell amb decoració a ploma afiligranada en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a punta seca, en alguns folis es veuen línies de guia per als renglons fetes amb punta de carbó, de vegades al recto i al verso i de vegades només al rect
Perforacions: són visibles perforacions rodones, aparentment fetes amb un compàs, molt a prop dels marges del tall, però no s'aprecia en cap foli un règim complet de perforacions que hagués servit per tirar els renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals, centrats al peu del foli i decorats en vermell
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques, en tinta vermella -ai, aii, aiii, aiiii, +- i també marques a l'angle extern visibles al verso
Condition exemplar en bon estat, malgrat que la relligadura està un xic desgastada; en alguns folis, especialment entre el iiii i el xix, però també en altres indrets del volum, hi ha bocins retallats del marge exterior, alguns poden haver estat tallats per contenir anotacions que es volgué fer desaparèixer, pero d'altres només son talls; les guardes són de paper de l'època de la relligadura i el darrer foli té el verso en blanc
Binding del monestir, s. XVIII
Previous owners Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares   ( 23-3) 1645 ad quem
Note sense anotacions marginals
References Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 90
Facsímil: Reproducció parcial del ms. R.I.11 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:106
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 76-77
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 41-2 , n. 72
Tractat a: Màxim et al. (1914), Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Traducció catalana del XIVen segle per Frare Antoni Canals ara per primera volta estampada segons el còdex del Consell de Cent barceloní 1:xviii-xxix , n. Ms. E
Internal Description Number of texts: 3