Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1868
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 754/2 | Antic 754 (2) | Antic I-253
Title Constitucions | de Cathalunya | Tomic | histories | e Conquestes | de | Catalunya
Printed Barcelona ,  1495-06-04 by Johannes Rosenbach     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: xxviij-ciiij (fol. antiga)ff.: 31-107 (fol. moderna)ff.: 5 + ii-[lxxiii] (fol. impresa)
Collation [1]4 a-h8 i6 k4
Page Layout 2 columnes40 línies (f. IIIra)
Size pàgina 289 × 205 mm (f. 31)
caixa 227 × 150 mm
columna 227 × 69 mm
Font ? ? ? ? ? TOR
Pictorial Elements Caplletres: grans caplletres a l'inici
TÍtols en vermell (al f. 1v)
Altres: l'escut d'armes d'Aragó en vermell i groc
Condition duu una numeració moderna, en xifres aràbigues i una d'altra antiga, en xifres romanes, feta a ploma. Són en blanc el f. [1]r i [a]r-v, eren en blanc k iijv-k iiijv avui omplerts amb el començament de l'obra manuscrita que segueix. Errades a les signatures: e2 sense signatura. Errades a la foliació impresa: comença al f. ij, falta al f. xvi (afegida a ploma)
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit 1919
Previous owners Ferran de Sagarra i de Siscar, historiador (1853-08-19 - 1939-03-30)   1939
Associated MSS/editions manid 1559 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/1. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 1779 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/3. València?:, 1476 - 1525. Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1779 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/3. València?:, 1476 - 1525. Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495.
manid 1559 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 754/1. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
Note donatiu de la col·lecció de F. de Sagarra. Al f. 32, segon de l'imprès, al final de la rúbrica una mà s. XVI-XVII ha afegit: “qui ere de la casa de Pinós”, amb una escriptura molt semblant a la que ha fet anotacions marginals al llarg del volum; per tant, potser va pertànyer a algun membre d'aquell casal nobiliari. Relligat amb d'altres impresos i amb un ms. al final
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Reproducció parcial del Tomic, Barcelona: Rosenbach, 1495. Exemplar de Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Ms. 754 (2) (2003)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 5654
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 76-7 , n. 83
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 274
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1:172 , n. 101
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2811
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 641
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 7


Copy no. 1 BITECA  copid   1002
City and Library Alacant Biblioteca de la Condesa viuda de Torrellano


Copy no. 2 BITECA  copid   1208
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number Inc. 61
Title of volume TOMIC | […]
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 78 (= I + 1-3 + 1 + II-LXXII + [LXXIII] + I)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 291 × 200 mm (f. iii)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial Elements caplletres gravades de deu, cinc i quatre unitats de pauta; al recto del primer foli preliminar “SERRADOR” pintat en verd
Condition el foli inicial del volum i el final són de guardes en blanc; els tres folis preliminars duen la taula i els segueix un altre en blanc; la foliació és antiga. Malgrat la restauració el volum es troba en mal estat, especialment el primer foli de la taula
Binding pergamí recuperat procedent d'una altra relligadura d'un volumen en castellà al teixell del qual encara es pot llegir: “REGLAS | PARA LA | POESIA”
Previous owners Joachimi Uaren [?] (Floruit 1600 - 1700)   (ex-libris al primer foli de guardes: “Ex libris Joachimi uaren”)
Note al f. lxxiiiv proves de ploma i al llarg del volum notes marginals de lectors, com la del f. lxxii, algunes en castellà
References Marnierre (2001), Inspecció personal
García Romero (1921), Catálogo de los incunables existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 141 , n. 160


Copy no. 3 BITECA  copid   1209
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1981 | Antic I-1981 | Antic I-1598 | Antic 117-9
Title of volume HISTORIA | De Aragon, y Cataluña, | y de las Conquistas de | sus Reyes, y Condes, Escrita en Lemosín Por | Mossen Peretomic. [sic] en | el año de 1430. | Impresa en Barzelona [sic] | Año de 1495
TOMIC | Histories | DE | Aragon | Y | Cathaluña | Impresa | EN | Barzelona | año de 1495
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 83 (= III + I + 3 prel. s/n. + 2 + III-VII + 1 + IX-[LXXIII] + III)
Collation [1]3 a3-7 b-h8 i6 k3
Size pàgina 280 × 195 mm (f. III)
relligadura 287 × 205 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel
columna
Pictorial Elements Altres: al f. IV de guarda, al voltant del títol, hi ha una orla enganxada, retallada d'un altre llibre, feta a ploma: uns angelets sostenen uns gerros amb flors als marges esquerre i dret, altres dos àngels al marge inferior i dos lleons al superior; caplletres gravades amb ornamentació floral
Condition manca el foli amb la portada, que es reprodueix a mà en el f. I posterior als tres de guarda. Abans dels ff. III-VII es van afegir dos folis, de paper posterior i un altre al darrera del VII on està copiat a mà el text dels folis que manquen. Exemplar en molt bon estat de conservació, algunes taques d'humitat i forat de bibliòfag al marge inferior dels darrers folis, sense afectar la lectura del text; volum restaurat. Errades a les signatures: e i sembla c 1 el foradet s'ha omplert potser massa de tinta (comparant la vocal amb altres, tot indica que la tinta s'ha mogut), e ij en aquest exemplar amb signatura. Errades a la foliació impresa: xxxviii (per 48), lv-lvii (per 65-67)
Binding moderna, en pergamí, amb cordills per lligar-la
Note els folis 1, 2 i 8, afegits posteriorment per substituir el text perdut, duen una escriptura humanística del s. XVI. La foscor de la tinta i l'estat del paper dificulta distingir clarament les filigranes. Els anys que apareixen al text en xifres romanes han estat transcrits en aràbigues als marges; hi ha alguns passatges subratllats
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000056185&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional 475 , n. 1854


Copy no. 4 BITECA  copid   1210
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call Number Incunabula:: Tomich, Histories Barcelona 1495 | Antic N 4.58; 29.d.17
Title of volume […]oria de Catalu[ny]a de Thomich
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 72 + lxxi-lxxiij + XI
Collation [1]2-4 a2-8 b-h8 i6
Size pàgina 279 × 202 mm (f. II)
Pictorial Elements a una sola tinta, manca la portada, substituïda per una fotocòpia de l'exemplar de la biblioteca d'Henry Huntington a San Marino (California), la resta com l'exemplar principal
Condition manca la portada i tot el quadern k, suplert manuscrit. Errades a la foliació: xxxviii (per 48), lv-lvii (per 65-67). Errades a les signatures de quadern: ci (per e1). En bon estat, malgrat taques d'humitat i algun túnel al marge inferior, de poca importància
Binding pergamí flexible. Guardes de l'època de la relligadura. El volum es lligava amb dues tiretes de pell que foren tallades
Previous owners Josep Ximenez i de Montrodon (Floruit 1650 [?] - 1750 [?])   (ex-libris ratllat al peu del primer foli: “Es de Joseph Ximenez de Mon rodon”)
Rafael de Vilosa (Floruit 1570 [?] - 1670 [?])   (ex-libris al f. 1: “Don Raphael del Closa [?]”)
William Horatio Crawford   (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Note diverses anotacions a llapis al foli 1 de guardes anteriors i a l’interior de les cobertes anterior i posterior, molt probablement de la venda, sobre l’estat de l’exemplar i referències a repertoris (Dicc. Bibliograf. de Muñoz i a Mendez). Al marge de la coberta anterior, a llapis “29.d.17” i a sota “1581”
References Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de les Històries de Tomich, exemplar de la Hispanic Society (2005)


Copy no. 5 BITECA  copid   3045
City and Library Philadelphia The Rosenbach Museum and Library
Collection: Call Number Incun 495t
Title of volume P. Tomic | Histories e Conquestas || 1495
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis III + 4 + 1 + II-[LXXIII] + 1 (= f. 77 en blanc) + III
Collation [*]4 a2-8 b-h8 i6 k4
Size pàgina 257 × 190 mm (f. a ij)
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: inicials de 10 unitats de pautat, la resta de 4 i 5 unitats de pautat gravades amb decoració vegetal
Tocs de color escut i títol en vermell, amb els pals grocs pintats (al f. 1v)
Condition en bon estat de conservació; foli primer (de la taula), deteriorat i trencat pel marge inferior; manca el f. a i, k iijv i k iiij en blanc; errades a les signatures de quadern: c i (per e i), manca e ij; errors a la foliació: xxxviii (per 48), lv-lvii (per 65-67)
Binding en pell vermella, sis nervis i lleugera decoració en ferros daurats; teixell daurat i sanefa amb motius vegetals als marges de l'interior de la coberta, en daurat
Previous owners Jaume Ripoll i Vilamajor, Canonge de Vic   (al foli de portada, sota el gravat, ex-libris: “De la librería de | Dn. Jaime Ripoll | Vilamajor”)
Mariano Sadurní   (al f. 2 prel. (o primer de la taula), escrit a ploma i de mal llegir, perquè hom l'intentà esborrar: “Mariano Sadurní”)
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans   (segell al f. 2 prel., al marge exterior vertical)
Note anotacions al marge inferior del f. xxxiv, escrites cap per avall: “42 Vidriol | 22 Sonia arabiga”; alguns passatges del text subratllat; f. 1v títol: “Histories e Conquestas de Cathalunya”
References Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Firenze, la Seu d'Urgell i Philadelphia (2006)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Philadelphia The Rosenbach Museum And Library (2006)
Soriano (2005), Inspecció personal
Stillwell (1940), Incunables in American Libraries. A second Census of fifteenth-century books owned in the United States, Mexico and Canada , n. T350


Copy no. 6 BITECA  copid   1380
City and Library Ripoll Olim Biblioteca Lambert Mata
Note exemplar en curs d'estudi
References Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll xiv


Copy no. 7 BITECA  copid   3060
City and Library San Marino Henry E. Huntington Library
Collection: Call Number 84480 | Antic PR 9551.5 X FOLIO
Title of volume PERE TOMIC. | HISTORIES | E CONQUESTES | DE | CATHALUNYA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis II + 78 (4 taula + [I]-LXIIII + LV-LVII + LXVIII-LXXII + [LXXIII] + 1) + II
Size pàgina 292 × 205 mm (f. a iiij)
caixa 224 × 147 mm
columna 224 × 67 mm (f. a iiijra)
Font gòtica G110
Watermark mà amb estel (als ff. iiii, xiii, xv, xvi, xvii, xix, xxi, xxiii, xxvii, xxxi, xxxiii, xxxv, xxxvi, xxxxiiii)
columna (als ff. liii, lv, lvi, lix, lx, lxiiii, l[x]vi, lxviii, lxxi)
Pictorial Elements Xilografia gravat xilogràfic en vermell de l'escut de Catalunya (al f. 1v)
Caplletres: inicials xilogràfiques acolorides en vermell (al f. 2ra)
Il·lustracions dibuixos a tinta força correctes: al f. 2 una ciutat emmurallada amb el lema “Ciutat appellada | afrany e fou la primera | que fou en lo mon”; al f. 4v una torre “aço es la torra de babilonia; al f. 5v vista de Tarragona “Terragona”, vista de Vic “vic”, vista de Barcelona, emmurallada, amb vaixells;
Il·lustracions al f. 50v monestir de Pedralbes “pedralbes”, “dit monastir de pedralbes | fou edificat per la muller | del dit Rey en Jaume… e fou so | terrada en dit monastir”; al f. 72v escut coronat amb els pals d'Aragó a l'esquerra i a la dreta quelcom que no es reconeix (potser un lleó rampant a sota i a sobre un castell?)
Condition gastat per l'ús però en bon estat general. Errors a la foliació: lv-lvii (per lxv-lxviii)
Binding en pell vermella s. XVIII amb ferros daurats. Paper d'aigües a les guardes enganxades a la coberta; es guarda dins d'una capsa de paper d'aigües del s. XIX
History of volume Adquirit 1925-03-23
Previous owners Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter  
Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil   1925-03-23
Note etiqueta a la capsa “Haeb. 641” i “Acc. No. 84480”. Nombroses anotacions marginals (en quasi tots els folis fins al f. lxiiv i després cap fins el f. lxxiiv) de mans contemporànies. En el f. lxxiiv una nota d'efemèrides de la casa reial acaba amb la mort de Felip I el 1506 “ffinida la guerra de | granada lo rey en | ffernando e la reyna | dona ysabel sa muller e lo princep don Johan lur fill en lo octubra 1493 ab tota la noblesa de castella vingueran en Barchinona e aquj celebra corts als catalans… apres en lo mes de satembra del any | 1506 morj dit rey felip / rey de castella marit dela reyna dona Johana filla del Rey en | ferrando de Arago e de dona ysabell reyna de castella”. Moltes anotacions de diverses mans del s. XVI en el f. [lxxiii]r-v. Enganxada al verso de la primera guarda la descripció de l'exemplar procedent d'un dels catàlegs de Karl W. Hiersemann; és el n. 2 del catàleg, el número del qual no s'especifica. Enganxada al recto de la segona guarda una altra descripció de llibreter, en alemany, núm. 72 del catàleg, posterior a Hiersemann perquè es refereix a “Winship”, que només coneix l'exemplar de la Hispanic Society; ha de ser Census of fifteenth century books owned in America comp. by a committee of the Bibliographical Society of America (New York, 1919)
References Descrit per: Faulhaber (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 234 , n. 5146