Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1863
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 542
Copied 1438 a quo - 1500   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 148 (= 2 + i-cxlj + 5) (foliació antiga)ff.: 148 (= 2 + i-iiij + 7-99 + c-cxlj + 5) (foliació moderna a ploma)ff.: 2 + 1-144 + 2 (foliació general del volum)
Collation 12 212 314 4-1212 136/2 142; reclams horitzontals centrats al marge inferior i enquadrats; amb signatures numèriques al segon quadern i alfanumèriques a partir del tercer, signat “a”
Page Layout 29 línies (f. 8)27 línies (f. 70)
Size pàgina 294 × 215 mm (f. 8)
caixa 164 × 109 mm (f. 8)
caixa 165 × 113 mm (f. 70)
Hand gòtica amb influència de la humanística, que augmenta de mòdul a mida que avança la còpia
Watermark muntanya de tres cims (al foli de guardes preliminar,) (semblant a Briquet 11658, però amb variants, Padova: 1466;)
flor en forma de tulipa de molt mal distingir (al f. 1,) (semblant als tipus de Briquet doc. entre 1440 i 1460-70;)
flor en forma de tulipa amb dues fulles (al cos del volum,) (semblant als tipus de Briquet 6654, Roma: 1452-53 i Briquet 6656, Perpinyà: 1468, var. Lucca: 1468, Venezia: 1476 i a Piccard XI II 1509, Urbino: 1455)
Pictorial Elements Caplletres: dues caplletres grans bipartides amb gran decoració afiligranada que s'estén per tot el marge (ff. 1 i 11)
Caplletres: resta de caplletres en vermell i blau alternant amb decoració afiligranada en vermell i lila, també alternant
Rúbriques en vermell
Altres: el reclam del f. 75 també s'ha fet en tinta vermella i és de mà del copista; les primeres lletres o paraules del text i la dedicatòria en gòtica fracta de mòdul més gran
State caixa a tinta marró que a penes si deixa marca, amb la primera línia escrita, amb sis perforacions fetes amb un punxó situades a prop dels talls
Condition el f. 5 és en blanc; tinta corrosiva emprada en alguns folis. Foliació posterior a la còpia ss. XVI-XVII a tinta, en xifres romanes, que arriba fins al f. xi, segueix en aràbigues fins al 99 i continua en romanes fins al f. 141, últim escrit, la resta van foliats a ploma per mà més moderna, ja de la biblioteca. Exemplar amb algunes taques d'humitat i brutícia als marges, que no afecten el text
Binding antiga de pell sobre fusta amb ferros d'estil mudèjar amb les tanques de cuir i metall i quatre bollons a cada pla (ha perdut el central)
History of volume Adquirit 1898
Previous owners Giovanni Tolomei (Doctor)   (segon foli de guardes)
Marià de Sabater i de Vilanova, 1r. Marquès de Capmany   1837 compte, Fatio diu que és marqués i Massó que és comte
Paris: Paul et fils et Guillemin   ( R. 9512) 1898 ad quem
Associated persons una nota del f. 146v esmenta a: Joan Despés, notari
i a: Joan de la Ribera de Aragón (Misser) (“Yo johan despes notarjo que soy del señor arsabispo de saragosa darago […] e enviado a mjsser johan dela [r]jbera d[aragon]”)
Note Conté notes italianes de mots i frases catalanes, també anotacions en castellà. Nombroses marques de lectura de mans posteriors, que ajuden a trobar els passatges. Al tall superior, en tinta negra es llegeix: “Doica”. Al f. 2 prel. hi ha un antic ex-libris esborrat, anterior al del metge, del qual suggerim una possible lectura, amb moltes reserves: “[Luis / Louis Nengol (…) de Copons ?]”. El f. 145r, de mides més petites que els altres, duu al capdemunt una nota del s. XV feta per una mà posterior a la còpia i més desacurada, que podria ser un fragment d'alguna obra de tipus històric, que no hem identificat: “[…]gona com ell esperant don p[…] us masça que lj deuia ffer socos lj tremes un correu com [… Re]gne de Valencia sauja entrats dc rocjns los quals […] don johan de cardona e lo fill de don jachme de arago se […]s barons del dit regneseren leuats ab ajuda de ag[…]”. Al f. 146v a ploma, per mà del s. XVI, el que sembla una divisa: “aquell | demana | qui be | serveix” i una nota en castellà de cinc línies, la primera de les quals a penes si es pot interpretar: “[…] misser johan de cap siudadano de çarago[ça] El qual a faublado [sic] con misser P. Johan hj bas sjudadano de çarago [sic] el qual a dixo que seria cosa mjnjma y grande”.
References Facsímil: Microfilm del ms. esp. 542 de la BNP. Històries e conquestes de Pere Tomich (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 141
Tractat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 173 , n. 235
Tractat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 622
Internal Description Number of texts: 1