Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1861
Authors Pseudo-Hieronymus
Desconegut
Titles Escala per a pujar al cel
Date traduït: 1301 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subjects RELIGIÓ
References Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 72.3.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 72.3.1
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  1335
City, library and call number Barcelona  Olim Arxiu Palau Requesens III
Copied 1401 - 1500 Laurencius (BOOCT 1196)     
ID no. of specific copy cnum 1276 BITECA
Location ff. 62va-91vb (fol. moderna)ff. lxijva-xcivb (fol. antiga)
Incipits - Explicits rubr.: [62va] Aci comença la scala quelo sant doctor mosenyer sent Jeronnj ordona e scriuj en la qual scala ha .xxx. graons segons que dauall es contengut
text: D5Ju sent pau que no pot esser que aquells quj viuen segons la carn puxen a deu plaure ... [91vb] … e ab tots los Reuerents Ciutadans de paradis en la gloria celestial amen
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo amen


Copy 2 BITECA  manid  1198
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 77
Copied 1431 - 1460 (filigranes)   
ID no. of specific copy cnum 1275 BITECA
Location ff. 108-165
Title La escala per la cual tu crestia si vols pujar al regne del cel
Incipits - Explicits rubr.: [108] Aci comença la escala per la qual tu crestia si vols pots pujar al regne del cel la qual es composta e ordonada per lo glorios doctor de sancta mare esgleya mon senyor sant Jeronim en la qual ha segons dejus atrobaras xxx escalons
text: [L]2o diu sant Pau que no pot esser que aquells qui viuran segons la carn que puguen plaure adeu. Car nos no som deutors a la carn ... [165] … a la tua gloria en la qual vius e regnes tots temps. A honor sia de la sancta Trinitat Amen
colofó: Expliciunt gradus gradarj sancti Jeronjmj. Finito libro sit laus et gloria xristo Amen
References Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:175-176
Massó Torrents et al. (1917), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (núms. 58-79)”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 4:109-110


Copy 3 BITECA  manid  1789
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 710
Copied Orla (colofó f. 113)     
1431 - 1500 (Riera)   
1401 - 1450 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 1274 BITECA
Location ff. 1-45v
Incipits - Explicits text: [1] […] e argent e no han hulls a conexer lo dan dela anima ... [45v] … Car lo Regne del cel no es promes acells qui be començen mas açells quj be fenexen. Amen
Condition acèfal
Note manquen els 13 primers folis que correspondrien als quatre primers esglaons del text (fe, esperança, caritat i paciència)