Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1857
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 76 | Antic 21-2-11; I.28
Title Epistol | de S. | Eusebi
Copied 1391 - 1400 (catàleg)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: V + 1-97 + II
Collation 1-516 69/8+t
Page Layout 2 columnes35 línies (f. 2ra)
Size pàgina 273 × 190 mm (f. 2)
caixa 172 × 122 mm
columna 172 × 54 mm (f. 2ra)
Hand humanística
Watermark carro de dues rodes (gairebé tot el volum)
muntanya de tres cims (visible al f. 34)
lletres rosari que enclercla les lletres “SF” (als folis de guardes del final)
Pictorial Elements Caplletres: espais en blanc per a la o les primeres caplletres de cada obra que no es van realitzar; la resta de les inicials, en vermell
Altres: al peu del primer foli escut quadrangular amb un arbust verd sobre fons groc, que també apareix als mss. 87 i 91 d'aquesta biblioteca que sembla posterior a l'execució del volum, però, en tot cas, es anterior a la relligadura actual
Calderons en vermell
TÍtols en vermell (manquen al final)
Other features Justificació: a mina de plom, amb línies de guia per als renglons (tipus Dérolez 42)
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense perforacions visibles llevat d'una rodona centrada al marge superior, visible al primer quadern i una altra de les mateixes característiques, centrada al peu de la caixa del darrer quadern
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition la tinta traspassa lleugerament en alguns folis. Foliació moderna, guardes anteriors i posteriors de paper més modern, les anteriors de paper més gruixut i les finals de paper fi. F. 52v en blanc
Binding pergamí sobre cartó, probablement de quan encara era al convent. Talls jaspiats de verd
Previous owners Oliver, Gentilhome de Barcelona [?]   (coat of arms: S) (Massó, p. 601, basant-se en l'escut)
Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís   (f. 1: “Es de la biblioteca Mariana de San Francisco de Asis de Barcelona”)
Associated MSS/editions manid 1507 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 91. 1389-06-16. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1400 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 87. 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
Note manuscrit amb correccions marginals i interliniades que afegeixen text oblidat, possiblement per mà del mateix copista; en canvi són escasses les marques de lectors, llevat d'alguns traços al marge, que poden ésser crides d'atenció sobre els passatges. A l’interior de la coberta anterior hi ha enganxats tres antics extractes del ms. copiats sobre paper
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067054.html vist 2014-01-08
References Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:86-7
Internal Description Number of texts: 3