Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1848
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/14704 | Antic 14704 | Antic Vv.27 | Antic M.25
Title TRAGED[IAS] | DE | SENECA
Copied 1441 - 1460 (Martínez Romero)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 132 (= III + 1 s/n + 1-134 + 2 s/n + I) (Avenoza)
Collation 1-912 1014 1112
Size relligadura 331 × 227 x 35 mm (al pla anterior)
pàgina 295 × 205 mm (f. 2r)
caixa 167 × 115 mm (f. 2r)
Hand humanística rodona (cos del volum) (Martínez Romero)gòtica fracta de cos major (a les pareulese inicials dels capítols)
Watermark tisores d'esquilar (al f. 3 i al cos del volum) (pràcticament idèntiques a la nostra 028505, aquí varien una mica les mides i la separació dels corondells 68 x 32 |52| (Piccard, IX III 719-21, Ravenna: 1457-58, Süddentschland: 1492) Piccard on line, la més semblant és la 122303, doc. a Frankfurt al 1457, els motius propers es troben documentats entre 1454 i 1457)
corona amb les lletres “S H” (al f. de guardes preliminar i al primer dels dos del final) (semblant a la nostra 1005, però sense detalls a la diadema de la corona, idèntica a Briquet 4846 doc. 1465-1466)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell i negre, lletres de guia
Il·lustració dibuix en vermell i negre que representa un vell vençut i nuu de genolls, a qui lliga o subjecta les mans a l'esquena una figura amb armadura mig ajupida i que no es veu del tot (f. 1)
Tocs de color vermell en algunes majúscules (p. e. f.11r) i també a algunes de les de cos major de l’inici dels capítols (p. e. f. 27r)
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: esquema bàsic per a una columna, tipus 13 de Derolez, sense línies de guia per als renglons, però quan comença un capítol trobem traçades línies horitzontals per servir de renglons a la primera línia que té la primera o primeres parales en lletra gòtica fracta de cos major i en alguns casos també i ha una línia més, sota de la qual s’escriu la rúbrica, veg. p.e. ff. 116v-117r
Perforacions: són visibles perforacions que assenyalen les pautes verticals als marges inferior i superior (dues a cadascun), i d'altres dues al marge interior, assenyalant el límit horitzontal de la caixa, pero no es veuen les corresponents exterior, que han estat eliminades al retallar-se el volum
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals al marge situats fent caixa amb la línia de justificació exterior
Signatures: numèriques de quadern en tinta vermella (i-vj)
Condition Volum amb taques d'humitat; els tres folis anteriors i posteriors són moderns; foliació a ploma, en xifres aràbiques a l’angle superior extern. El f. 122 ha romàs en blanc (té filigrana, és un lloc perfecte per aconseguir una reproducció) i també són en blanc els folis de guardes. Sense errades a la foliació. El foli preliminar de guardes i els dos del final no formen part dels quaderns del volum i són tots tres del mateix paper
Binding tafilet, del s. XVIII, amb cinc nervis, decorada amb daurats, presenta dobles filets als plans i florons enquadrats per sanefes als entrenervis
History of volume Adquirit 1735
Previous owners Fernando Domínguez, notari   (ex libris al verso de la I guarda antiga: "ste libro es de fernando dominguez notario" (lletra del s. XVI))
Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599]   1638 ad quem (De Andrés)
Casa d'Hijar (família)   1638 a quo (De Andrés)
Isidro Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva, 7è. Duque de Híjar   1735 venda a la Biblioteca Nacional (De Andrés)
Associated persons Altres entrà a la biblioteca essent-ne director: Blas Antonio Nassarre, bibliotecari
Associated Texts Conté una mostra d’escriptura i la seva còpia per una mà maldestra al f. 135r amb un fragment de: texid 2314 Juan de Mena, Dezir que fizo Juan de Mena de como aparecio la muerte a un escudero castellà
Note Es veuen proves de ploma en llatí i castellà, a més d’una anotació en llatí de l'any 1595 (f. 136v modern). El copista va deixar per més endavant la còpia de la primera tragèdia de Sèneca, ja que el començament coincideix amb l'inici del darrer quadern (ff. 123-132v)
References Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 14704 de la BNM. Tragèdies de Séneca (2000)
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Tractat a: Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 1:73-5
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:541
Tractat a: Andrés (1988), “La valiosa colección de códices del Conde de Guimerá en la Biblioteca Nacional”, Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz 50, 51 i 53
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 89
Tractat a: Gutiérrez del Caño et al. (1914), Les Tragèdies de Séneca. Examen comparativo de dos códices de las mismas precedido de un estudio bio-bibliográfico por…
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 96-8 , n. 13
Internal Description Number of texts: 9