Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1845
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 3 | Antic 21-3-1; X-10-15; H.833
Title Molla | Somari de Seneca
Copied 1401 - 1500 (Kristeller)   
1441 - 1460 (paper)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 208 (= III + 1-203 + II)
Collation 1-1216 138/5
Page Layout 19 línies (f. 2)
Size pàgina 205 × 137 mm (f. 2)
caixa 130 × 83 mm
Hand lletra humanística clara i gran
Watermark corn de caça penjat d'un cordill (cos del volum,) (semblant a Briquet 7680, però sense corondell suplementari al mig, doc. a Venezia: 1407-9, Udine: 1409-18; semblant a Piccard, VII, VII, 260, doc. Udine: 1424)
escala de quatre esglaons (cos del volum,) (semblant a Briquet 5910, Firenze: 1473-74, Venezia: 1472-73, 1477, Roma: ca. 1469)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell amb decoració filigranada en lila (al marge són visibles les lletres de guia)
Rúbriques la primera rúbrica en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: en alguns folis són visibles perforacions rodones a l'exterior de la caixa, que no coincideixen amb les línies rectores
Reclams: verticals arrenglerats amb el marge interior de la caixa
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition taques d'humitat que malmeten especialment el f. 1. Errors a la foliació (es repeteixen els ff. 113 i 140), que fou tallada per la cisalla del relligador. Els tres folis finals del plec tretzè romangueren en blanc i foren tallats
Binding cobertes de pergamí flexible, despreses amb doblecs que protegeixen el tall i dos tancadors de corda (sense el fermall del darrera) que servien per lligar-la
Previous owners Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç  
Note al f. II de les guardes inicials hi havia dues anotacions, la primera ha estat coberta amb un bocí de paper, però encara es pot llegir: “ Sumari de Seneca asi intitulat perque aquesta obra, que tracta de los vicis, y de las virtuts, está exornada ab la doctrina de aquell sabi Filosoph antich”; la segona: “Son autor fou Pere Mollá com consta de la 3a pagina de la dedicatoria feta al Ilm. D. Hugo de Llupiá Archebisbe de Valencia”
References Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 234-6
Facsímil: Reproducció parcial del ms. BUB 3 (2002)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:492
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:4-5
Catalogat a: Aguiló (1909-10), “Notas sobre algunos códices de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona”, Anuario de la Universidad de Barcelona 525-32
Tractat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 424
Internal Description Number of texts: 1