Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1831
City and Library London The British Library
Collection: Call Number IB.52618 | Antic 4061.I.3
Title Lo sagramental arro|mançat ab ses allegua|cions en lati
Printed Lleida ,  1495-11-05 by Enric Botel     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III s/n + 3 s/n + 166 + 1 s/n + III s/nff.: III s/n + 3 s/n + 1-53 + 53-109 + 111-127 + 127-160 + 162-[166] + 1 s/n + III s/n
Collation a-b8 c-d-e-f-g-h6 i8 k-l-m-n-o-p-q6 r-s-s-t-v-x-y8 z-τ6
Page Layout 2 columnes (tot el volum)39 línies (f. a iiij)
Size relligadura 310 × 220 x 42 mm (al pla anterior)
pàgina 300 × 215 mm (f. a iiij)
caixa 205 × 131 mm (f. a iiij)
columna 205 × 61 mm (f. a iiij)
intercolumni × 11 mm (f. a iiij)
caixa 40 + 205 + 60 × 37 + 61.11.61 + 45 mm (f. a iiij)
Font gòtica de diverses mides
Watermark mà amb estel (visible al foli final)
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia, la primera de 5 UP al f. a ijra i la resta de 3 UP
Rúbriques impreses en tinta negra
Il·lustració crucifixió dibuixada a punta de plom (f. τ [vj]v)
Condition Volum restaurat, paper menjat per corcs als marges, sense afectar gairebé mai el text. Angle superior extern del f. 104 esquinçat. Al verso del darrer foli del volum hi havia una anotació manuscrita que ha estat retallada, les restes que es veuen no permeten identificar-ne el contingut. Foliació antiga a ploma en xifres aràbigues, que comença al foli a iiij, deixant sense numerar els dos primers. La taula es troba al f. a iijra-va, i la mateixa mà que va foliar el volum va afegir la foliació a la taula, però només als f. a iijra-rb. Sense errades a les signatures de quadern: manca la signatura al f. a j. Errades a la foliació: 26 (per 46), rep. 53, salta 110, rep. 127, salta 161. Son en blanc els ff. a jv i τ [vj]v, que manca a la major part dels exemplars conservats.
Binding Original, en pergamí flexible sobre cartó, amb senyals d’haver tingut dos tancadors de corda a cada pla. Llom desprès. Per assegurar-ne l’estabilitat del volum es troba lligat amb un cordó de tela. Llom amb tres nervis lleugerament visibles. Al capdemunt del llum hi ha una menuda etiqueta amb part de la signatura “I.B.” i al peu una altra amb la resta “52618”. Conservat actualment dins d’una caixa de protecció amb la signatura gravada en or a la part superior del llom: IB 52618.
Previous owners F. Marí   (exlibris al f. 1 prel. s/n)
Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781)   (nota que porten els llibres adquirits per R. Heber a tinta amb informació sobre la procedència, a l’angle superior: “196. Bibl. Mayans. Wheatley. March. 1829”)
Richard Heber (Naixement 1773-01-05)   London 1829 (comprat a Wheatley, 1829/03, segell a tinta amb l’ex-libris al marge superior extern del primer foli de guardes: BIBLIOTHECA | HEBERIANA)
Note Volum amb correccions del text. Al f. [f viijvb] s’ha esmenat “tercer li|bre” en “segon li|bre” i al marge superior d’alguns folis s’ha afegit el núm. del llibre en xifres aràbigues a tinta (p. e. f. [g v]); altres esmenes p. e. f. s vrb, etc i també anotacions al text com la del f. [a viijvb] “nota queya quatre jnferns”.

En alguns folis trobem segells ovalats a tinta vermella de la biblioteca (p. e. f. ? [vj]vb).
Al verso del tercer foli de guardes preliminar hi ha una sèrie d’anotacions a llapis sobre el volum, algunes ratllades: Sanchez de Vercial (Clemente) | Sanxis (ratllat) 66.5.h. 14 (ratllat) and last | 4061.i.3 (ratllat) | IB.52618.

Al marge superior del f. a ijr hi ha dues anotacions a ploma: “Sanxis” i “Gal 10 Be”. La forma “sanxis” remet a la grafia del nom tal i com es troba al f. a ijrb lín. 29: “Climent sanxis”.
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:46
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 4


Copy no. 1 BITECA  copid   1183
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 6-VII-20
Title of volume Climent Sanxis | Pels curata | D'animàs | MCDLXXXXV
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 168 + I
Collation a7 b8 c-h6 i8 k-q6 r-s8 s-y8 z6 τ5
Page Layout 2 columnes39 línies (f. a ijrb)
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 1)
caixa 205 × 131 mm
columna 205 × 60 mm (f. a ijrb)
Font gòtica
Watermark cap amb estel (al f. b j) (semblant a Briquet 15687, Angers: 1480)
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia
Condition manquen el f. a1, amb el títol, i el darrer, que era en blanc. Numeració antiga al marge inferior dret d'alguns folis, sense foliació impresa
Binding moderna
Previous owners Juan Buyll   (f. 168v: “Hic liber est juan buyll […] dominus judicat eius”)
Jeroni Sitjar i Boig, clergue secular   1720 (f. 1: “Est llibre es del Reverend Geroni Sitjar y Boix, Prevere Beneficiat dela sglesia de Sant Feliu de Girona. Comprat per ell en lo any 1720”)
Desconegut   1725 (f. 1: “Dit Rv. Geronin Sitjar me dona lo present llibre en Girona en l'any 1725”)
Note anotacions d'antics lectors
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/23686http://cataleg.bnc.cat/record=b2225319~S13*cat vist 2017-05-23 vist 2017-05-23
References Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:5068
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 105
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 59
Tractat a: Jiménez Catalán (1907), “Apuntes para una bibliografía ilerdense de los siglos XV al XVIII”, Revista de Bibliografia Catalana 15
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 600


Copy no. 2 BITECA  copid   1296
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call Number Inc. 54 | Antic 5.3.19
Title of volume CLEMENS | SANXIS | SACRA | MENTALE
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 168 + I
Collation a7 b8 c-h6 i8 k-q6 r-s8 s-y8 z6 τ5
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark cap d'home amb estel (al f. b1) (semblant a Briquet 15687 doc. 1480)
mà amb estel
Pictorial Elements minúscules a l'espai de les caplletres
Condition volum sense foliar, amb una numeració moderna a llapis que només es troba en alguns folis
Binding antiga, en pergamí reforçat amb cartó, potser del s. XVIII
Previous owners Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27)   (ex-libris al f. a1 “Ex libris Montserrati Rosellò”)
Note al f. a1 diverses anotacions: “Jhesus | Lo sagramental arromançat ab ses alleguacions en lati”; després del títol, una mà cursiva ha afegit “fet per sliment sanxjs fol. .j.” i una mà que imita els tipus d'impremta: “Auctore Clemente Sanxis Catalano En Leyda Per Henrich Botell M.CD.XCV”, encara una altra m…, al marge: “Lerida”
References Martí (2005), Inspecció personal
Armangué i Herrero (1999), “Els incunables de la Biblioteca Universitària de Càller: Joan Roís de Corella”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 8
Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 10148


Copy no. 3 BITECA  copid   1297
City and Library Ripoll Olim Biblioteca Lambert Mata
Note Còpia desapareguda
References Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll xiv


Copy no. 4 BITECA  copid   1184
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
Collection: Call Number Santes Creus:: Inc. 85
Title of volume SANXIS | EST. CLERIC.
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: [1-156] + I (no numerats)
Collation a7 b8 c-h6 i8 k3 l-q6 r-s8 s-y8 z6 τ4
Size pàgina 280 × 202 mm (f. a ij)
Font gòtica
Watermark cap d'home amb estel (ff. a iiij - [h vj])
mà amb flor (ff. i j - τ iij)
àncora (ff. p i - z i)
Pictorial Elements algunes lletres de guia en els espais per a les caplletres
Condition manquen els ff. [a j], tres folis del quadern k, més el cinquè foli del darrer quadern, signat τ. El quadern v té els folis mal ordenats, i el f. τ iiij està una mica esquinçat. Volum sense guardes anteriors
Binding moderna, en pell sobre cartó, amb teixell i ferros daurats al llom
Note anotacions marginals a ploma, en ocasions guillotinades, per exemple al f. n i (“Don Juan dansa”) o al f. [r viij] (“joana pascota”)
References Vist per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Domínguez Bordona (1961), “Incunables de la Biblioteca de Tarragona”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 210