Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1826
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number 624 | Antic 658; 92-4-25; G. C. 833;
Title Libro de Albeiteria […]
Copied 1441 - 1460 (filigranas)   
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 2 + 2-105 + I
Collation 11 23/5 36/3 4-512 65/6 74/5 84/6 910 1012 116/3
Page Layout 2 columnes32 línies (f. iiijra)
Size pàgina 273 × 210 mm (f. iiijra)
caixa 168 × 128 mm
columna 168 × 64 mm
Hand semigòtica diverses mans, força semblants
Watermark flor en forma de tulipa amb dues fulles (f. xii i cos del volum,) (semblant a Briquet 6644 doc. a Roma 1443-1447 i a Piccard XII III 1511 doc. Firenze 1466;)
àncora (darrer foli en blanc, f. 103 fol. moderna, i cos del volum,) (semblant a Briquet 439 doc. Napoli 1443;)
cercles tres cercles amb corona, creu dins del superior, lletres inscrites "GAA" al central i "B" a l'inferior (interior guarda preliminar, de l'època de la relligadura)
Pictorial Elements Il·lustració dibuix a tota pàgina d'un cavall amb els signes del zodíac marcats, acolorit en verds, marrons, grisos, vermells i blaus (al foli preliminar)
Caplletres: primera inicial embotida en blau i vermell amb decoració delicada filigranada en vermell i blau; també ho és la primera del tractat de les mules al f. lxxxxviijrb amb decoració en blau, vermell i negre. Inicials de capítol alternen vermell i blau amb decoració senzilla filigranada en el color de contrast, que sol estendre's pels marges
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Altres: les primeres lletres del text dels dos tractats són en gòtica fracta, però no les altres
Other features Justificació: a mina de plom o punta seca (aquesta sobretot als folis de pergamí), marcant totes les dimensions que arriben fins als límits del foli, una mica bruta, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: horitzontals, al peu de la segona columna
Condition dues foliacions, una antiga a tinta i en xifres romanes i una altra de moderna, a llapis, que corregeix les errades de la primera (no són de fet errades, sinó que s'han perdut folis: 2-3, 6-7, 22-3, 49, 61, 66-7, 75-6 i 90-1). Al f. lxxx li manca un bocí a la part superior que afecta dues línies de la segona columna. En bon estat, algunes taques d'humitat. Es conserva protegit dins d'una caixa
Binding antiga, pergamí flexible sobre paper o cartó prim, restes de dos tancadors de corda. Guardes inicials i finals de pergamí en blanc, llevat de la taula afegida i les anotacions que trobem al verso del foli preliminar amb el dibuix del cavall
Previous owners Vicente Beaumount, clergue regular   (nota del verso del dibuix del cavall: “Dio este libro (original de su mismo Autor) ala Libreria del Real Conto. de Predicadores de Valencia fr. Vicente Beaumount”)
València: Convent de sant Domènec  
Note proves a ploma i dibuixos maldestres als ff. xxxiv-xxxijr; alguns passatges ratllats perquè no es puguin llegir, per exemple, al f. cvjr-v. Al verso del foli preliminar amb el dibuix del cavall hi ha anotacions sobre la revisió inquisitorial i l'edició de l'obra: “Queda corregido segund el expurgo atorno (?) del año 1707. y ¨videse? que faltan algunas hojas intermedias, en las que deuian caer expurgaciones”. “Se Jmprimio dicho libro en Barcelona por Joan Rosembach Aleman en 14 de febrero de 1525”
References Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Raíndo Dávila (1992), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 1:288 , n. 833
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:204-6 , n. XIII
Internal Description Number of texts: 2