Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1821
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 10-VI-14 (a)
Printed València ,  1496-04-13 (colofó) by Pedro Hagenbach  by Leonardo Hutz    for Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?] (Haebler)   
València ,  1496-04-13 by Lope de la Roca    for Miquel Albert [?] (Vindel)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 146 (= 143 + 2 + 1)
Collation a-r8 s10
Page Layout 2 columnes42 línies (f. iiira)
Size pàgina 289 × 214 mm (f. iii)
caixa 217 × 151 mm
columna 217 × 72 mm (f. iiira)
Font gòtica 3:103/4 (text)4:10 11. 75 (epígrafs)
Watermark mà amb estel
Pictorial Elements Caplletres: ornamentades, decorades amb motius vegetals
Rúbriques títol de la portada amb lletres de grans dimensions; al f. vii rúbrica en tinta vermella
Condition els dos folis finals van sense numerar i els segueix un foli en blanc. Sense errades a les signatures ni a la foliació
Binding en pergamí
Previous owners Ciutat de Mallorca: Cartoixa   (ex-libris: “Casa de Cartoxa de Mallorqua”)
Associated MSS/editions Relligat amb: manid 2071 Ed.: Madrid: Palacio, I/88. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Other associations Copies copid 1799 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 10-VI-14 (b). València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2191 Ed.: Madrid: Palacio, I-215 (2). València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1377 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/12801. Lleida: Enric Botel [?], 1489-06-02. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 2071 Ed.: Madrid: Palacio, I/88. València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Note duu anotacions manuscrites marginals. Forma un sol volum amb el Segon del Cartoixà
References Facsímil: Microfilm de l' Incunable I-1367 de la BNM. Primer del cartoixà (2000)
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 68 , n. 63
Tractat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. L-351
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 265 , n. I-165
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:130 , n. 61
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 882
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 287
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 374
Tractat a: Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 8
Tractat a: Copinger (1890-1902), Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum: or, Collections towards a new edition of that work in two volumes 2 , n. 3671
Tractat a: Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 10300(I)
Internal Description Number of texts: 2
Number of copies in edition 17


Copy no. 1 BITECA  copid   1279
City and Library Ávila Biblioteca Pública
Collection: Call Number Cat. Prov. 2886 (1) | Antic Piedras Albas, 1575
Title of volume Obras | del | Cartuxa
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [i]-143 + 2 s/n + I (primera part del volum)
Collation a-f8 g2-8 h-r8 s1-9
Size pàgina 268 × 193 mm (f. viii)
Font gòtica
Watermark dos cercles, el superior amb una creu a dins i l'inferior amb la lletra “A” (folis de guardes de la relligadura)
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal; només duu en vermell la rúbrica del text, no la del pròleg
Condition taques d'humitat i alguns forats de bibliòfags que en general no afecten el text; només són importants als ff. 68-71 (quadern “i”, on afecten molt el text) i alguns afecten lleument algunes paraules del f. 86. Alguns folis estan trencats, com la portada, de la qual només roman un fragment, poc més queda del f. 1 i fins al f. ix estan trencats o deteriorats gairebé tots, per consolidar-los i evitar el seu deteriorament s'han separat amb folis blancs. No presenta errades a les signatures de quadern ni a la foliació. Manquen els ff. gi (= 49) i s10 (que era en blanc)
Binding pergamí flexible, amb restes de les presilles de corda que servien per lligar-lo, llom amb tres nervis, en bon estat
History of volume Adquirit 1959 a quo
Previous owners Bernardino Melgar Abréu Quintano y Álvarez de las Asturias Bohorques, 8è. Marqués de San Juan de Piedras Albas   ( Piedras Albas 1575) 1942 ad quem (segell amb l'ex-libris imprès enganxada a l'interior de la coberta anterior)
Note relligat juntament amb el Segon del cartoixà ed. Coffman, 1500. Té algunes anotacions marginals a ploma (ff. xi, xiii, ixc, civ, per mans del s. XVIetc.), als ff. 75v-76 el text està envoltat per una orla de puntets fets a ploma
References Fitxer de sala i fitxer antic de la col·lecció Piedras Albas (Àvila: Biblioteca Pública) (2004)
Reproducció parcial del Primer del Cartoixà ed. 1496, exemplar d'Àvila, Biblioteca Pública Cat. Prov. 1568 (2004)
Avenoza (2004), Inspecció personal


Copy no. 2 BITECA  copid   1280
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Mar. 9-4º | Antic Marès I-65
Title of volume CARTOXA | I || 1496 || F. M.
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 149 (= II + [i]-cxxxxiii + 2 + II)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 274 × 196 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial Elements les rúbriques del pròleg i del text són en tinta vermella; caplletres gravades i decorades amb motius vegetals
Condition els folis de guarda anteriors i posteriors són moderns, contemporanis de la relligadura; no hi ha cap foli en blanc antic al final del volum, com el que es troba a l'exemplar principal. Volum restaurat amb bocins de paper enganxats substituint les parts perdudes; algunes senyals de bibliòfags, que només afecten part dels marges; el foli final és força brut. Sense errades a la foliació
Binding moderna, en pell
Previous owners Francisca Rionis (Floruit 1500 - 1600 [?])   (ex-libris al peu del f. 1: “mi senyora francisca de llionis que dev”)
Con[…]ina (Floruit 1500 - 1600 [?])   (ex-libris al peu del f. 1: “Es de mi senyora con[…]ina que deu guar[de] de mals a mj pe[r]…”)
Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal   (ex-libris al f. 1: “[…]cha publica Episcopal de Ba[rcelona]”)
Pere Marès Oriol, llibreter   (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16)   (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Note al llarg del volum es veuen diverses proves de ploma i al primer foli del text les signatures d'antics posseïdors del volum; en algunes pàgines hi ha senyals fets a ploma damunt de lletres, com marcant-ne les síl·labes tòniques, com si s'hagués fet servir per aprendre a llegir
References Avenoza (2001), Inspecció personal


Copy no. 3 BITECA  copid   1186
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca


Copy no. 4 BITECA  copid   1198
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca


Copy no. 5 BITECA  copid   1189
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Municipal
Note exemplar no localitzat (2007)


Copy no. 6 BITECA  copid   1202
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Municipal
Note exemplar no localitzat (2007)


Copy no. 7 BITECA  copid   1281
City and Library Madrid Biblioteca de la Casa Ducal de Alba
Collection: Call Number V-21
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 131 (= I + 130)
Collation c-r8 s10
Size pàgina 302 × 216 mm (f. xvii)
Font gòtica
Watermark lletres “N. O.” i contramarca, mateix motiu que a les guardes de BNM I-12801 (al full que embolica els quaderns)
corona sobre dos martells creuats
mà amb guantelet d'ones i flor de sis pètals (f. cxxxxiii)
d'altres filigranes (v. lxxxxvi)
Pictorial Elements caplletres gravades en tinta negra amb motius vegetals
Condition exemplar incomplet, els quaderns estan solts, no cosits al llom i manquen els dos primers; hi ha algunes taques d'humitat i forats de bibliòfags que no afecten el text, llevat d'alguns molt petits; algun foli té els marges trencats; hi ha una numeració moderna a llapis a l'interior esquerre del marge inferior. Un plec de paper de 305 x 680 mm embolica els quaderns solts protegint-los, amb filigrana
Binding en pasta marró decorada amb ferrors daurats, despresa, amb les guardes desenganxades de la relligadura; llom amb cinc nervis
Associated persons al marge exterior dret del f. lv la mateixa mà dels ff. xxxx-xxxi ha escrit el nom de: Bernat Vallbona (“Barnat Valbona”)
Associated MSS/editions manid 1377 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/12801. Lleida: Enric Botel [?], 1489-06-02. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Note a l'inici del volum un full mecanografiat informa l'existència d'exemplars del Cartoixà a la biblioteca i en descriu l'estat; segons aquesta nota a l'exemplar li mancarien els setze primers folis; obre el volum el foli amb la portada i al primer del text hi ha el segell a tinta de la Biblioteca Ducal. Als marges dels ff. xxxxv-xxxxir hi ha assajos d'escriptura fets per una mà maldestra; una mà diferent al f. lvvb de fi del s. XV o inicis del XVI ha afegit una altra anotació sobre el cap. xiiii; al f. lxxiiii al peu, a ploma, escrit maldestre el nom de “joan”. Al foli final, en blanc, que duu a ploma el núm. 136, una mà del s. XVII ha escrit “disapte: 26: del : mes : de : gener : de : 1666”
References Casa de Alba. Biblioteca Archivo (2002), Fichero. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba
Hernández (1981), Referencia topográfica de piezas incunables. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba , n. 19
Avenoza (2002), Inspecció personal


Copy no. 8 BITECA  copid   1188
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1237 | Antic I-1237
Title of volume Cartoxa | Vida | de Jesus | 26 | Parte .1.a
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 148 (= 3 + ii-cxxxxiii + 3)
Collation a2-8 b-r8 s1-2,4-7
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 275 × 200 mm (f. iii)
caixa 218 × 156 mm
columna 218 × 72 mm
Font gòtica
Watermark calvari amb les lletres “P M” al peu (guardes)
Pictorial Elements Altres: lletra de dues mides, caplletres gravades de tres i quatre unitats de pauta, llevat de la primera del text, que n'ocupa vuit, totes amb decoració floral; les rúbriques del f. iiv i viira són en vermell
Condition guardes preliminars i finals són de paper modern. Manca la portada, el f. cxxxviiii, la taula i el poema del final. Exemplar en molt bon estat, algun túnel de bibliòfags a partir del f. 95, però que no afecta el text
Binding antiga, en pergamí, amb els cordons de cuir que serveixen de tanca
Previous owners Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil   1897 a quo (segell de tinta al f. ii)
Note proves de ploma i anotacions de lletra molt poc acurada, com la del f. ii, que continua al verso i sembla una llista de bugada; al f. cxxxxiii es llegeix: “Sabado a 4 de octubre 1596 años a las 3 de la tarde”; també es veuen alguns dibuixos traçats pels lectors -ff. xi, xx, cvv, cviv, cxviiiv (un ocell) i f. cxxviiv
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105051&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1186


Copy no. 9 BITECA  copid   1200
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1367 | Antic I-1367
Title of volume Lodolfo | Cartusian | della Vita | di | Giesù Cristo
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 138 (= I + i-cxxxxiii + 2 + I)
Collation a-g8 i1 k8 i1-7 h1 l-r8 s1-9
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 274 × 205 mm (f. 3)
caixa 218 × 156 mm
columna 218 × 72 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (f. vii)
Pictorial Elements Altres: caplletres gravades; les rúbriques del f. iiv i viira són en vermell
Condition volum en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat, incomplet i amb un cert desordre: el f. i1 està situat després del f. g8, segueix el quadern “k” complet i després els ff. i1-i7, seguits del f. h8, únic que es conserva d'aquest plec, això es reflexa en la foliació, ff. i-lvi + lxxii-lxxx + lxv-lxxi + lxiii + lxxxi-lxxxxiii + els dos folis finals sense numerar; cap errada a la foliació ni a les signatures de quadern, llevat les discontinuitats provocades pel desordre i manca de folis
Binding antiga, en pergamí, sobre cartó, talls en blau, amb segell de la Biblioteca Nacional al centre de la coberta
Previous owners Biblioteca monàstica sense identificar   ( Scant. E Num. 5 Libro […]) (al f. II hi ha un segell rodó, segurament d'alguna biblioteca monàstica, que té al centre la figura de la Immaculada, no es pot llegir la llegenda que l'envolta i també li deu correspondre la signatura que es troba al f. Iv de les guardes anteriors)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis   (ex-libris al foli de guarda interior preliminar)
Note al f. I es veuen restes d'una anotació feta a ploma completament esborrada. Els dos folis que segueixen el text, sense numerar, contenen la taula
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105051&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Microfilm de l' Incunable I-1367 de la BNM. Primer del cartoixà (2000)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1187


Copy no. 10 BITECA  copid   2188
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/2736 (1) | Antic I-2736 (1)
Title of volume Cartoxa | I * II
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [i]-cxxxxiii + 1 s/n
Collation a-r8 s1-9
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 297 × 215 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, li manca el darrer foli que era en blanc; tot i així es tracta d'un exemplar en excel·lent estat de conservació, restaurat. Sense errades ni a les signatures ni a la foliació
Binding del s. XVI ca. 1530 probablement feta a València, en pell sobre taula amb ferros i tres rodes d'estil plateresc amb medallons de cavaller amb casc i personatge clàssic amb corona de llorer; al centre un escut amb les cinc plagues de Crist amb gotetes de sang (probablement un símbol conventual) i dos cèrvols ferits; llom amb filets en sec i una greca vegetal amb granadanervis, talls daurats i restes de les tires de tancar, restaurada. L'escut podria haver estat estampat posteriorment a la realització original de la relligadura. A la col·lecció Rico y Sinobas de la BNM (RS/59) es troba un exemplar semblant
History of volume Adquirit 1999
Previous owners Ciutat de Mallorca: Convent del Carme   (ex-libris a la portada, ¨s. XVII?: “Es de la llibreria del Carme de Mallorca” i segell a tinta al peu del f. II)
C. A.   (inicials dins d'un segell rodó)
Barcelona: Llibreria Antiquària Delstre's, SA   Barcelona 1999 ad quem
Associated persons Relligador es conserva dins d'un estoig folrat de vellut verdós signat en 1965 per: Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
Note relligat juntament amb el Segon; al marge d'alguns folis anotacions a ploma en llatí, per mà contemporània de l'edició (p. e. f. xiii)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105051&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Gonzalo Sánchez-Molero (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad et al. (2002), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional. Tercer apéndice 59 , n. 32


Copy no. 11 BITECA  copid   1465
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call Number I/87
Title of volume CORELLA | LO PRIME | DEL | CARTOIX | VALENCIA | 1496
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 148 (= I + [I]-CXXXXIII + 2 + II)
Collation a-r8 S20
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 298 × 210 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark mà amb guant i flor de cinc pètals (f. ix)
Pictorial Elements inicials, calderons i algunes lletres decorades a mà en vermell; les rúbriques van impreses en vermell
Condition foli primer restaurat; la foliació original no presenta problemes; el volum duu un foli preliminar i dos finals de guardes; els dos folis que segueixen el text, sense numerar, contenen la taula; exemplar amb taques d'humitat i amb algunes marques de cucs
Binding dels ss. XVII o XVIII, en cartó, són visibles els textos impresos emprats per donar-li consistència (“GAL… DE DIEBVS DECRETORIS…”)
Previous owners Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D.   (super-libris al f. iiv)
Note al f. I una mà va anotar que el llibre era present a l'inventari del 1874
References Marnierre (2001), Inspecció personal
López Serrano et al. (1989), Catálogo de la Real Biblioteca, 10. Incunables 150 , n. 153


Copy no. 12 BITECA  copid   1282
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call Number I/215 (1) | Antic III-K-1
Title of volume CARTOXA | .EN CATAL. | POR | CORELLA || 1498
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 286 (= II + [i]-cxxxxv + [i]-[cxxxvii] + II)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 278 × 199 mm (f. iiira)
caixa 218 × 151 mm
columna 218 × 72 mm
Font gòtica
Watermark mà amb guant i flor de cinc pètals
Pictorial Elements caplletres gravades; primera rúbrica i inc. del pròleg i del primer capítol en vermell; al primer foli de guardes hi ha un escut amb creu, dos lleons i un cercle
Condition en molt bon estat
Binding del s. XIX, en pell sobre cartó amb daurats i cinc nervis; talls en vermell
Associated MSS/editions manid 1818 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2737(2). València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Note en aquest volum s'apleguen el Primer i el Quart del Cartoixà. A l'interior del pla anterior hi ha enganxat l'ex-libris de la Biblioteca Real. Té algunes anotacions de lectors i la portada manuscrita en castellà: “Maestro Juan Corella. Traducción en Catalan de la Vida de Christo escrita por el Cartujano”
References Sabaté (2001), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
López Serrano et al. (1989), Catálogo de la Real Biblioteca, 10. Incunables 150 , n. 153


Copy no. 13 BITECA  copid   1187
City and Library Osca Biblioteca Pública Provincial
Collection: Call Number I/A-96
Title of volume Pr del cartoxa
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: [i]-cxxxiii + 2
Collation a-r8 s10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 305 × 220 mm (f. iii)
caixa 212 × 150 mm
columna 212 × 71 mm (f. iiira)
Font gòtica
Pictorial Elements caplletres gravades, decorades amb motius vegetals
Condition en bon estat, amb alguna taca d'humitat
Binding en pergamí, aprofitant un document llatí, amb restes de les tires de cuir que servien per lligar el volum. Per a reforçar l'interior del llom s'ha fet servir part d'un foli de pergamí amb text llatí manuscrit a dues columnes, amb glossa marginal que envolta el text; la lletra és gòtica i els calderons i les inicials són en vermell i blau
Previous owners Roda de Isábena: Catedral   (f. 1 “de Roda”)
Osca: Biblioteca del Instituto y Provincia de Huesca   ( N. 49. Est. 93. Tab. 5a) (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTECA del INSTITUTO Y PROVINCIA de HUESCA. N. 49 Est. 93. Tab. 5a”)
Associated persons a les notes del s. XVI es fa esment de: Jaime Arter (Floruit 1500 - 1600)
i de: Joan Garanto, OFM
Note passatges del text subratllats. Entre els fulls del volum hi ha intercal·lades algunes anotacions en paperets sobre afers corrents -compra de roba i d'altres, del s. XVI- referents a Roda; altres tiretes de paper duen anotacions llatines del s. XVII
References Avenoza (1999), Inspecció personal
Montiel (1949), Incunables de la Biblioteca Pública Provincial de Huesca. Catálogo descriptivo y anotado 178-82 , n. Inc. 94


Copy no. 14 BITECA  copid   1221
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. D. 1990 (1)
Title of volume COREI | Lo Carto | en le[mos] | 1 | Valenci | 1496
[…]xano tom. 1
Writing surface Paper
Format Foli
State sense portada
Leaf Analysis ff.: II + ii-cxxxxiii + 3 s/n
Collation a-r8 s10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 298 × 220 mm (f. iii)
Font gòtica
Watermark gotim de raïm (als folis de guardes)
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal, amb el títol del f. vii en tinta vermella, però mancat de la portada
Condition manca el f. a i; taques d'humitat als marges, alguna de tinta, involuntària al cos del llibre, p. e. f. lxxxix; exemplar en bon estat, sense notes de lectura, conserva el foli final en blanc. Sense errades a les signatures de quadern ni a la foliació
Binding antiga, en pergamí flexible sobre cartó
Previous owners València: Convent del Socors   (exlibris al capdemunt del f. ii, primer conservat del volum: “Es del Convento del [socors] de Valencia”, llegit amb llum negra i amb dubtes pel que fa a la paraula assenyalada)
Desconegut   (nota del s. XVII al peu del foli inicial, una part rascada i una altra llegible: “Diolo este libro […]achob els Duques de Mandas con obligacion que roguemos adios por su alma”)
Paris: Bibliothèque Royale   (segell en tinta vermella, al peu del foli inicial, sobre la part més esborrada de la nota anterior, impedint-ne la lectura)
València: Convent de sant Domènec   (segell en tinta vermella al f. I de guardes i al foli final)
Note els exemplars d'aquesta biblioteca Rés. D.1990 (1), Rés. D.1990 (2), Rés. D.1990 (3) i Rés. D.1990 (4) provenen tots del mateix fons. Al peu del foli inicial anotació de la Inquisició: “no ay que expurgar año 1633”. Al vero de la segona guarda del volum nota de finals s. XVIII- inc. XIX sobre el text: “Voyes sur ce livre qui est rare la bibliothèque Espagnole d'antoine de Seuilla. La partie ancienne Tome II, p. 336 (La note) et l'edition de Bayer Madrid Ibara, 1788”, una mica més avall, a llapis, la referència a Haebler, 374 i al pue, prop del plec, a llapis “1990”
References Avenoza (2006), Inspecció personal
Delteil et al. (1918-34), Annuaire de ventes de livres. [Manuscrits. Relivres armoriées]. Guide du Bibliophile et du livraire 122:294, 317-8, 374


Copy no. 15 BITECA  copid   1382
City and Library Ripoll Olim Biblioteca Lambert Mata
References Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll xiv


Copy no. 16 BITECA  copid   1347
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number Inc. 173
Title of volume VIDA | [DE] | XPO | EN | V[…]
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + iiii-cxxxxiii + [cxxxxiiii] + 1 mod. + 4 ant. + I (folis inicials i final de guardes moderns)
Collation a4-7 b-r8 s2-8
Size pàgina 305 × 212 mm (f. a iiii)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial Elements en vermell la rúbrica del f. vii; caplletres gravades i decorades amb motius vegetals
Condition en bon estat, exemplar restaurat, amb algunes taques de brutícia lleus que afecten només els marges. Manquen els tres folis a1-a3, a8, s1 (= f. 137) i s9-s10 (= ff. 145-146)
Binding antiga, restaurada, de pergamí flexible forrat de cartró amb solapes, amb anotacions de ploma i cordills moderns de badana que serveixen per tancar el volum en substitució dels antics que es van perdre
Previous owners Joseph Pera (Fr.) (Floruit 1650 [?] - 1725 [?])  
Vicent Blasco, erudit (1735 - 1813)   (sobre la coberta del pla anterior es llegeix: “Para el Sr. Dn. Vicente Blasco Canonigo i Rector dela Univ. de Valencia Del R[…]”)
Note manquen les quinze estrofes finals de la Vida de la Verge. Segells a tinta de la universitat. Al peu del llom enganxina amb la signatura actual del volum. Els quatre folis afegits al final són part d'un imprès fet amb lletra rodona (ff. 67-70 = I3-I6) que contenen part d'un “Libro tercero” des del cap. vii (acèfal) fins al cap. xiii (incomplet), la primera rúbrica que es troba al f. 67rb correspon al cap. viii i diu “Milagros de sancta pobreza” i la darrera, al f. 76va: “De la efficacia de las oraciones dela sierva de Christo por los proximos”
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 99 , n. 209


Copy no. 17 BITECA  copid   1348
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number Inc. 179 | Antic 22-5-4; R 214; R 411
Title of volume CARTOX | VIDA DE | CHRIST
Lo primer del Cartoixa
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + [i]-cxxxxiii + [cxxxxiiii-cxxxxv] + I + I (els folis inicial i final són guardes de la relligadura)
Collation a-r8 s1-9
Size pàgina 301 × 215 mm (portada)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial Elements rúbriques del f. iiva i viira en vermell; caplletres gravades i decorades amb motius vegetals
Condition restaurat; de la portada només es conserva el bocí del títol, enganxat al damunt d'un foli contemporani de la relligadura. Exemplar amb algunes taques i forats de bibliòfags que només afecten el text dels primers quaderns, en bon estat general de conservació
Binding en pasta espanyola del s. XVIII, amb sis nervis al llom, decorats amb motius florals daurats; talls tintats de vermell i guardes de relligadura amb paper d'aigües
Previous owners Juan del Castillo y Carroz, Rector Universitat Literària   (ex-libris imprès enganxat al f. I: “Ex Bibliotheca, quam D. D. Joannes del Castillo et Carroz Academiae Valentinae Rector, eidem testamento legavit”)
Note diversos segells a tinta de la biblioteca. Al peu del f. lxxxxiii dibuix geomètric senzill
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 99 , n. 209