Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1820
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call Number 14-2-7 (5) | Antic R. 8115
Printed València ,  1485 [?] by Lope de la Roca [?]    for Miquel Albert   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 26
Collation a-b8 c10
Page Layout 18 línies (a 4)
Size pàgina 145 × 98 mm (a 4)
caixa 83 × 53 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis pètals
Pictorial Elements Caplletres: menudes inicials gravades amb decoració vegetal
Condition els folis primer i darrer són en blanc, volum en bon estat, imprès sobre paper de gran qualitat, sense foliar
Binding pergamí flexible, del s. XVI, amb el llom desprès
Previous owners Hernando Colón, bibliòfil   ( núm. inventario 14756) Barcelona 1536-06 (price: 4 diners) (al f. 10v, que era en blanc, H. Colón anotà: “Este libro costo .4. dineros en barcelona por Junio de 1536 y el sueldo vale 288. dineros”)
Associated MSS/editions manid 2348 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (6). Barcelona: Duran Salvanyach, 1531-05-10. Desconegut, Confessional, escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.).
manid 2349 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
manid 2350 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (7). Barcelona[?]:, 1536 [?]. Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2351 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (10). València: Duran Salvanyach, 1535-02-27. Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.).
Other associations MSS or Printed Editions manid 2348 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (6). Barcelona: Duran Salvanyach, 1531-05-10. Desconegut, Confessional, escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.).
manid 2349 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515 ca.?. Gibert Nicolau, Forma donada als devots confrares de les deu Ave Maries per contemplar i loar la mare de Déu, escrit 1350 - 1371 cronologia de la dedicatària.
manid 2350 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (7). Barcelona[?]:, 1536 [?]. Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2351 Ed.: Sevilla: Colombina, 14-2-7 (10). València: Duran Salvanyach, 1535-02-27. Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.).
Note volum que conté diversos incunables junts en castellà, català i italià, essent aquest el cinquè imprès del volum, que duu el núm. de Colón 9555 al marge superior del foli preliminar i el núm. 14766 a l'inferior. A l'interior del pla anterior etiqueta de paper amb l'esment al testament de Colón (vid. el text a MANID 2065). Al primer foli de guardes una mà itàlica ha transcrit el contingut del volum i una altra ha esmenat la llengua d'algunes obres que es donaven com “en toscano” i són en català. Aquesta obra, com la resta del volum, no tenen anotacions de lectors
References Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Colombina 14-2-7 (Vida de Santa Anna) (2007)
Avenoza (2002), Inspecció personal
Beltran (1996), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 4945
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3 , n. 21
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1071
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 280
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 587
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 587
Arbolí y Faraúdo et al. (1888-1948), Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros impresos. Publicado por primera vez en virtud de acuerdo del Excmo. e Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia de Sevilla bajo la dirección de su bibliotecario Dr. D. Servando Arbolí y Farrando con notas bibliográficas del Dr. D. Simón de la Rosa y López 6:196
Internal Description Number of texts: 1