Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1814
City and Library Boston BITECA libid 1302 The Boston Public Library The Boston Public Library
Collection: Call Number Ticknor:: D.131.1
Title of volume Priuilegios De Valencia
Imprint València 1515-10-30
Diego de Gumiel
Writing Surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula) 2 columnes (text)
Size relligadura 324 × 234 mm pàgina 319 × 230 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, però no es veu text en tinta vermella
Condition exemplar en molt mal estat de conservació, al començament hi ha folis totalment desfets (els quaderns + i A no es poden controlar per aquesta circumstància) i també estan en mal estat alguns ff. del quadern r; manquen folis, B5, un entre C5 i C8, b8; presenta nombrosos errors a la foliació, alguns esmenats com xvii (per xvi), d'altres relligats fora de lloc (com s2-s7 en el quadern x o el quadern x2)
Binding antiga, gairebé despresa del volum
History of volume Adquirit 1871-04-26 testament
Previous owners (in chronological order) George Ticknor (Mort 1871-04-26 d.) E1 1871 testament
Note dins del volum hi ha un sobre on es conserven els fragments de text trencats
References (most recent first) Faulhaber (2007), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes