Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1797
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Cancelleria. Reg. 1529/I | Antic Vària 9
Title Ordinatio regia domus Petri I et III
Copied 1391 - 1400 (ed. Bohigas, p. 30, Tractat de cavalleria)   
1476 - 1500 (afegits posteriors)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 3 prel. + 1-59 + I
Size pàgina 310 × 215 mm
Hand diverses mans
Pictorial Elements algunes rúbriques i calderons en vermell
Condition folació en xifres aràbigues moderna; n'hi d'altres antigues en xifres romanes (ff. i-xvii = 1-15 mod. i i-xxv = 17-47 mod.), volum factici que aplega restes de tres volums dels ss. XIV-XV
Binding pergamí, posterior al volum
Associated persons duu textos afegits a finals s. XV per la mà de: Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), notari
i una nota relligada al començament del volum que fa referència a la restauració de la relligadura el 1846 signada per: Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver
Note el Tractat de cavalleria porta una numeració antiga, independent de la del volum que és més moderna
References Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 95-97
Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Bohigas (1947-48), “Nota sobre el Tractat de cavalleria del rei Pere III”, Estudis Romànics 149-51
Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 672
Carreras i Candi (1909), “Redreç de la reyal casa: ordenaments de Pere “lo Gran” e Anfós “lo Lliberal””, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 99-105 , n. (ed. altres textos d'aquest registre)
Internal Description Number of texts: 5