Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1795
Authors Palladius Rutilius
Titles Opus agriculturae (Cifuentes)
Llibre d'agricultura (Cifuentes)
De re rustica
Pal·ladi arromançat
Date traduït: 1380 - 1385-07 (Anna J. Giner Sánchez)
traduït: 1385 - 1386 (Nadal)
traduït: Barcelona 1380-11 - 1385-07 (Cifuentes)
Text Type ProsaTractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Ferrer Saiol, Ciutadà Barcelona
Subjects AGRICULTURA
References Ed. parcial en: Sebastian Torres (2014), “Ferrer Saiol, traductor de Pal·ladi”, 299-495
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2013-14), “Els sabers útils al món rural català medieval: agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments”, Études Roussillonnaises. Revue d'Histoire et d'Archéologie Méditerranéennes = Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence XIIe-XVIIIe siècles 34-9
Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 93.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 93.1.2
Tractat en: Capuano (2009), “Early Catalan Agricultural Writing and the Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres…”, Biblioteca Digital de Sciència.cat
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 290-1
Editat a: Palladius Rutilius Taurus Aemilianus et al. (1990), Obra de agricultura, traducida y comentada en 1385 por Ferrer Sayol
Tractat en: Giner Sánchez (1989), Notes sobre la traducció catalana del Tractat d'agricultura de Pal·ladi feta per Ferrer Sayol
Tractat en: Nadal (1989), “Dir lo latí en so de romanç”, Caplletra 175
Tractat en: Hauf i Valls (1989), “Dues versions iberoromàniques de l'Opus agriculturae de Pal·ladi. Petita mostra lexicogràfica”, La Corona d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenatge per a Germà Colon
Editat a: Palladius et al. (1987), The Text and Concordance of Biblioteca Nacional MS 10211. Libro de Palladio
Tractat en: Tramoyeres Blasco (1911), “El tratado de agricultura de Paladio: una traducción catalana del siglo XIV”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1029
City, library and call number València  Biblioteca Municipal Serrano Morales Fons Serrano Morales: 6437
Copied 1451 [?] - 1500 [?]   
ID no. of specific copy cnum 1178 BITECA
Location ff. 1-93v
Title de Palladi Rutuli De Agricultura
Incipits - Explicits rubr.: [1] [Pro]hemi de Palladi Rutili de agricultura
proem.: P6ALLADI RVTVLI e auri emilian fon noble hom dela Ciutat de Roma per la gran affeccio que hauia a la cosa publica ... e aço per caritat de deu e dileccio de la cosa publica. Fon acabat de aromançar enlo mes de Juliol Anno anativitate domini Millo [f. 2v] ccco Lxxxx E fon començat en nohembre Del Any Mil ccc Lxxx
tit.: Aci començen les rubriques del primer libre de palladi primerament dels ordenaments dela llauro e del llaurador
índex: Deles quatre coses en les quals esta la llauro ... [3] … Dels Jnstruments e apparellaments neçessaris a la llauro. Aci feneixen les Rubriques
tit.: Dels ordenaments de la llauro e del llaurador
text: L2a primera part de sauiesa es que hom dega considerar la persona a la qual hom ha a manar alguna obra o ensenyar lo llaurador
Note obra en curs d'estudi
References Tractat a: Giner Sánchez (1989), Notes sobre la traducció catalana del Tractat d'agricultura de Pal·ladi feta per Ferrer Sayol
Tractat a: Giner Sánchez (1986), “El tractat d'agricultura de Pal·ladi. Una còpia feta de la traducció de Ferrer Sayol”,
Tractat a: Tramoyeres Blasco (1911), “El tratado de agricultura de Paladio: una traducción catalana del siglo XIV”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 459-65