Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1795
City and Library Wien BITECA libid 1119 Österreichische Nationalbibliothek Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call Number *38.C.66
Title of volume AUSIAS | MARCH
Imprint Valladolid 1555
Sebastián Martínez
Writing Surface Paper
Format 8au
Leaf analysis ff.: II + 1-276 + II (fol. ant. en romans) ff.: II + [1-6] s/n + 7-276 + II (Soriano)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size relligadura 144 × 95 x 34 mm (pla anterior) pàgina 140 × 90 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció dels altres exemplars
Condition Exemplar en bon estat. Els sis primers folis no tenen numeració impresa. Errades a la foliació: 14 (per 24), duu correctament foliat el f. 225, el f. 229 està foliat correctament, 230 (per 231), 147 (per 247). Sense errades a les signatures de quadern
Binding Moderna, en pell marró amb daurats i tall tintat amb decoració com de paper d’aigües. Cinc nervis al llom.
Previous owners (in chronological order) Jacopo Corbinelli, erudit 1590 ca. ad quem (Ex-libris al foli 1 (portada) a ploma:)
Note Les anotacions en italià sobre Alfons el Magnànim al f. 6v i els passatges subratllats de l'epístola d'Hernández de Córdoba són probablement de mà de Corbnielli. La mateixa ploma copià una octava en castellà, que comença “No cure de mis versos ni les lea” (BIPA texid 13803) i que és la traducció feta per Jorge de Montemayor de la primera cobla del poema d'Ausiàs March, "Qui no es trist, de mos dictats no cur".

La signatura apareix en dues etiquetes enganxades a l’interior de la coberta anterior. A la cantonada superior, la primera està escrita a tinta negra. A sota d’aquesta, la segona, impresa, de la ÖNB: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | K. K. HOFBIBLIOTHEK | ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | *38.C.66” (amb la signatura afegida a ploma).

Com en altres exemplars, al foli de portada, preu de tasació “ochenta y cinco” i al f. 94 el títol del cant LXXIIII estan impresos sobre un bocí de paper més fosc i enganxat damunt d’un espai en blanc.

Exemplar anotat i subratllat ploma, mà del XVI. El f. 215v està ratllat i, a la taula, hi ha moltes anotacions marginals.
References (most recent first) Soriano (2015), Inspecció personal
Mahiques Climent (2007), “Escolis i versos manuscrits a les edicions d'Ausiàs March”, El (re)descobriment de l'edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran 288
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal