Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1794
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number Salazar y Castro:: 9/482 | Antic G-35 | Antic 9-3-6 | Antic 482 | Antic 12-3-5
Title [Cro]ni. del Rey doN Pedro | con Margines [sic] de mano de Zurita
Copied 1391 - 1410   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 184 (= 2 + 1-179 + 3) (fol. moderna de tampó)ff.: 184 (= 2 + I + [i]-clxxiiij + IV + 3) (fol. antiga)
Collation 1-822
Page Layout 28 línies (f. 3 = ii fol. ant.)31/32 línies (tercera mà, 31 al f. clxvj, 32 al clxxj i 30 al ff. 177-178)
Size pàgina 266 × 205 mm (f. 3 = ii fol. ant.)
caixa 202 × 152 mm (f. ii, primera mà)
caixa 200 × 145 mm (segona mà)
caixa 200 × 155 / 162 mm (tercera mà)
Hand semigòtica bastarda ca. 1400 (ff. i-clv)semigòtica molt influenciada per la humanística del s. XVI, ca. 1550 (f. clvv amb un text castellà interpolat) semigòtica de la primera meitat del s. XV (ff. clvjv-clxv, clxxj i clxxj-clxxiiijv)
Watermark cap d'home amb rínxols (al començament del manuscrit)
altres dos claus creuats en aspa dins d'un cercle (a la fi del manuscrit)
mà mà amb guant i estel (als folis antics)
mà mà amb guant, diferent de l'anterior (als folis posteriors del final)
Pictorial Elements Caplletres: a ploma, de vegades traçades per una mà que es pot identificar amb la del copista; espais en blanc per a d'altres
Other features Justificació: a mina de plom; la tercera mà, que apareix al f. clxvj, treballa sense justificació preparada i empra tot l'espai disponible del foli
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense restes de perforacions visibles a la part principal del volum
Condition bon estat de conservació, malgrat que la restauració d'alguns folis sigui maldestra (han estat enganxats amb cinta adhesiva), alguns estan estripats pels marges essent el f. cxxiiij el més fet malbé, car presenta un forat que afecta a l'escriptura; els folis inicials i finals de guardes són de paper modern i no pertanyen a l'organització original del volum. La folació moderna dóna el núm. 1 al foli de guarda preliminar, cosa per la qual hi ha un número de diferència entre la foliació antiga i la moderna; a partir del f. 141 modern hi ha una tercera numeració, a ploma, que completa la foliació antiga que havia desaparegut per acció de la cisalla. Els folis de guardes antics del final no duen foliació original; no pertànyen al darrer quadern els dos últims folis del text, car tenen filigrana diferent
Binding antiga, mudèjar, del s. XVI, en pell marró gravada amb motius geomètrics, en bon estat de conservació, malgrat el desgats dels nervis i de les cantoneres; se n'han perdut les tanques
History of volume Adquirit 1850
Previous owners Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] [?]   1580 ad quem
Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734)   1734 ad quem
Madrid: Monasterio de Montserrat   1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes   1850
Associated persons Anotacions de: Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] (anotacions marginals)
Anotacions de que ho confirmen, la presència de la mà de Zurita, fetes per: Juan Francisco Andrés de Uztarroz, historiador
Associated Texts Conté als folis 155v-156 es copien setze línies:: texid 1999 Desconegut, Carta de amor, escrit 1350 - 1425 castellà
Conté a part dels folis del final: texid 2215 Desconegut, Notes genealògiques sobre els reis de Navarra, escrit 1410 ad quem llatí
References Facsímil: Reproducció parcial del ms. 9/482 de la RAH. Ordinacions (2001)
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 122 , n. Ms. A
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 548-9
Tractat a: Pagès (1889), “Recherches sur la Chronique Catalane attribuée à Pierre IV d'Aragon”, Romania
Internal Description Number of texts: 3