Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1792
City and Library München BITECA libid 1104 Bayerische Staatsbibliothek Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number Res/2 Hisp. 16 m
Title of volume [creu] | CORONICA | General | DE | España | D | Carbonell
Imprint Barcelona 1546-11-15 (segons el colofó)
Carles Amorós
Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona
Rafael Deuder, Ciutadà de Barcelona
Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona
Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona
1547 (segons la portada)
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + 4 + [i]-[cclviii] + II
Collation 4 a-d8 e6 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes 45 línies (f. ii)
Size relligadura 286 × 215 x 43 mm (al pla anterior) pàgina 286 × 205 mm (f. ii) caixa 224 × 144 mm columna 224 × 70 mm (f. iira)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: veure la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat, folis enfosquits per la mala qualitat del paper i per la humitat. Errades a les signatures de quadern: Errades a les signatures de quadern: a j sense signatura, ee (per e ij), eii-ev (per e iij-e vj), giiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij), C iii (per C2). El quadern “k” té la signatura formada per “l r”. Errades a la foliació: repeteix el XXXII, XXXIX-XXXX (per XXXXIIII-XXXV), LXIX (per LIX), LVII (per LXII), repeteix LXXIII, LXXVII-LXXVIII (per LXXVI-LXXVII), LXXXI (per LXXXV), CXXI (per CXXV). Respecte d'altres exemplars, no té els següents errors: XVII (per XI), CLXII (per CLXIII), CCXXXIIII (per CCXLIIII). Tampoc té els folis relligats invertits ccxxix-ccxxviii (per cxxviii-cxxix)
Binding antiga, en pergamí que s’ha rentat; restes de tires de pell per tancar el volum. Mig despresa del volum per la part del llom. Els folis de guarda són moderns
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (in chronological order) München: Bibliotheca Regia Monacensis 1803 a quo (segell rectangular al verso de l’únic foli de guardes anterior: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Note Exemplar poc llegit, només presenta alguns passatges subratllats a tinta i alguna anotació al marge.

Al teixell, sota el títol, etiqueta de la biblioteca amb la signatura actual afegida a ploma i, a sota d’aquesta, dibuixada una flor a ploma (sembla un card).

Al marge inferior del llom, restes d’una segona etiqueta amb la signatura de la qual només es llegeix “16m”. Al marge superior de la coberta anterior, anotat a ploma: “Est. 6 C. 6”. A l’interior de la coberta, a l’angle superior extern, hi ha anotada la signatura actual a llapis, afegint “Carbonell” a sota d’aquesta. Al verso del foli de guardes anterior hi ha una anotació a llapis.

No duu l’errada “genstes” a la portada.
Internet http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10197017.html vist 2015-04-20
References (most recent first) Soriano (2014), Inspecció personal
Soriano (2013), Inspecció personal