Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1788
City and Library Philadelphia The Rosenbach Museum and Library
Collection: Call Number Incun 492p
Title OBRA | del B. e. R. F. Pere Pasc | .bisbe de Jaen
Printed Barcelona ,  1492-10-03 by Johannes Rosenbach     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis II + i-[lxxv] (per lxxix) + i en blanc, original + II
Collation a-k8
Page Layout 28 línies (f. a iii)
Size pàgina 177 × 133 mm (f. a iii)
caixa 140 × 86 mm
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: manquen algunes caplletres, marcades amb lletretes
Altres: al foli preliminar s'ha fegit posteriorment al títol original “bisbe de Jaen” dues altres línies que hem transcrit supra; al verso del darrer foli, colofó i escut dels mercedaris
Condition exemplar en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat i de brutícia. Sense errades a les signatures. Errades de foliació: iii (per 2), vijj (per 6), xv (per 8), viiij (per 10), x (per 16), xxxviiii (per 40), xxxxviij (per 47), 49 sense foliar, lxxi-lxxii (per 75-76) i lxxv (per 79)
Binding moderna, en pergamí flexible sobre paper o cartó, amb els talls daurats
History of volume Adquirit 1928 d.
Previous owners Canonge de València   1670
Josep Sanchis, OdeM   1675 ca.
Madrid: Archivo de la Junta de la Concepción   1860 ad quem
Baldiri Carreras, notari  
London: Maggs Bros   1928
Other associations MSS or Printed Editions manid 2309 MS: València: Universitària, 549. Madrid:, 1727-03-17. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
Note anotacions al verso de la portada i també a l'interior de la coberta anterior, aquestes a llapis i posteriors. En aquest exemplar trobem al marge de la taula la correspondència dels folis en numeració aràbiga, feta per lletra més moderna, a ploma. Segons J. Riera els mercedaris cap a 1675 en falsificaren la portada
References Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Firenze, la Seu d'Urgell i Philadelphia (2006)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Philadelphia The Rosenbach Museum And Library (2006)
Avenoza (2005), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:64 , n. 4400
Riera i Sans (1985), “La doble falsificació de la portadella d'un incunable (Hain 12433)”, Revista de Llibreria Antiquària 8 (repr. parcial) i 12-3
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 73 , n. 74
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. P-127
García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1416
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 70
Stillwell (1940), Incunables in American Libraries. A second Census of fifteenth-century books owned in the United States, Mexico and Canada , n. P116
Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 294
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 30
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 176
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 520
Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 12433
Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 12433
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 2


Copy no. 1 BITECA  copid   1173
City and Library London The British Library
Collection: Call Number IA.52540
Title of volume BISBE | DE | JAEN
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 84 (= II + iii-lxxviiij + i + II)
Collation a-k8
Size pàgina 188 × 130 mm (f. 4)
caixa 140 × 86 mm
Font gòtica
Pictorial Elements algunes caplletres sense imprimir
Condition acèfal: manquen els 2 primers fulls (sense portadella). Els errors de foliació són com els de l'exemplar principal i han estat corregits a mà, potser a la mateixa oficina on es va imprimir l'obra. Les lletres que no van quedar ben impreses han estat repassades a mà amb tinta negra
Binding en pell, del s. XIX
History of volume Adquirit 1963-10-12
Previous owners Joseph Coy (batxiller)   (nota de possessió al f. iii: “es de Joseph Coy licenciado”)
References Soriano (1997), Inspecció personal
Riera i Sans (1985), “La doble falsificació de la portadella d'un incunable (Hain 12433)”, Revista de Llibreria Antiquària 12
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:10


Copy no. 2 BITECA  copid   2166
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/950 | Antic I-950
Title of volume bisbe de Jahen
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 85 (= iii + 1-78 + IV) (fol. moderna)ff.: III + [i]-lxxv + IV (fol. antiga)
Size pàgina 193 × 125 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: manquen algunes caplletres, marcades amb lletretes
Condition manca el foli d i; el foli lv i els signats g i i [g vii] no estan foliats; es detecten altres errades a la foliació, com les de l'exemplar principal
Binding pergamí sobre cartó
Note notes sobre la llengua al llarg del volum. Al final hi ha una anotació de 1899, ratllada a mitges, que comença: “Este libro fue impreso 47 años despues de inventar la imprenta”. Al verso del darrer full hi ha una anotació manuscrita de l'any 1649, datada a Girona
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000099240&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1416