Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1787
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number L.II.12
Copied 1441 - 1460 (Castañeda Llibre del bisbe de Jaen ff. 1-48 i textos dels ff. 104-108)   
1761 - 1800 (filigrana de la resta dels tractats (ff. 49-103))   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 109 (= 1-83 + 1 + 84-108)
Collation ff. 1-48: 16/5 2-412 51; ff. 49-83 + 1: 1-310 46
Page Layout 2 columnes (ff. 1-48)31 línies (f. 2)
Size relligadura 290 × 220 x 30 mm (al pla anterior)
pàgina 282 × 212 mm (f. 2)
caixa 200 × 150 mm
columna 200 × 70 mm (f. 2)
intercolumni × 10 mm (f. 2)
pàgina 282 × 211 mm (f. 50 mat. s. XVIII)
caixa 204 × 150 mm (f. 50 s. XVIII)
pàgina 282 × 212 mm (text llatí)
caixa 200 × 150 mm (text llatí)
Hand cursiva de mitjans s. XV (1-48) (Pérez Mingorance)dues mans de lletra del s. XVIII (49-83 i 84-104 respectivament)notarial del s. XV (ff. 104-108)
Watermark pelegrí romeu (als folis del s. XVIII;)
carro (al f. 8 i a la resta del text medieval,) (semblant a Briquet 3540, Pistoia: 1470, var. Palermo: 1471, Venezia: 1490, Fabriano: 1470)
Pictorial Elements Caplletra inicial de 5 unitats de pautat, en blau i vermell en ziga-zaga, amb decoració afiligranada en vermell i lila que s’estén pel marge interior (f. 1ra)
Caplletres: secundàries de duess i tres unitats de pautat en vermell a la primera obra, amb decoració afiligranada de to violeta, algunes sense decoració, lletres de guia visibles (a la primera obra)
Tocs de color en vermell en la lletra inicial de la rúbrica (a la primera obra)
Other features Justificació: a mina de plom al text medieval i també a la major part del text del s. XVIII (només el darrer tractat no té pauta marcada)
Justificació: pautat tabeliònic (al text llatí)
Pautat: bàsic per a text a dues columnes, tipus Derolez 43 (al text antic)
Pautat: només un plec vertical que assenyala el marge dret i que l'escriptura no respecta sempre (al text llatí)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: rodones assenyalant els límits de la justificació, no sempre visibles, situades molt a prop dels talls superior i exterior (text medieval)
Perforacions: rodones, als angles de la caixa (al text posterior)
Reclams: centrats en posició horitzontal a la part antiga del volum
Condition volum foliat amb xifres aràbigues a llapis, de la biblioteca; en els folis 1-48 s’observa una foliació antiga, a ploma i en xifres romanes, guillotinada pel relligador i que coincideix amb l’actual feta per la biblioteca. Manca un foli al primer quadern, en la segona part, entre els actuals 9 i 10; hi ha un foli en blanc sense numerar entre els ff. 83 i 84i diverses xifres ratllades esmenades a la foliació (es tracta de la foliació antiga a llapis, que s’ha tatxat i ara el foli resta sense numeració: havia estat f. 84 i f. 85). Exemplar en bon estat de conservació tret d'algunes taques d'humitat; el primer foli trencat per la part inferior. Folis en blanc: 48v, 83v, un que hi ha entre aquest i el següent, 103v, antic 110 –a ploma- (que ve darrere del f. 108 i que deuria pertànyer al mateix quadern)
Binding del Monestir, s. XVIII, en pell marró, amb ferros en sec i parrilla de sant Llorenç gravada als dos plans
Previous owners Joan Blay Navarro (Magister), teòleg ?   (f. 1 “la pressent obra es de magister Joan Blay”, mà cursiva del s. XVI)
Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares [?]   1645 ad quem (Antolín, sense afirmar-ho)
Associated Texts Conté als ff. 104-108v: texid 11376 Rex Francorum, Sententia lata per Illustrem Regem Francorum contra judeos habitantes in dominacione sua, escrit 1470 ad quem llatí
Associated MSS/editions Còpia de: manid 2057 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Reg. lat. 2056. Napoli: Joan Loret, 1454. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca., n. còpia parcial
Altres: manid 1198 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 77. 1431 - 1460. Desconegut… Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria Magdalena, escrit 1350 ca - 1493 ad quem.
Note Volum factici. Les obres transcrites a partir del f. 49 foren copiades al segle XVIII del manuscrit de la Biblioteca Vaticana, segons assenyala una mà notarial que n'ha transcrit l'índex (f. 49).
Segons el catàleg d’El Escorial, els ff. 49v-74r del manuscrit corresponen als ff. 25r-104v del ms. 77 de la BC

El plec final sembla ser part d'un quadern més gran.
References Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (1986), “La invenció literària de sant Pere Pasqual”, Caplletra 50-1
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial lam. I i 40-5 , n. 78-88
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 9, 23, 32, 37-8 , n. 15, 32-5, 47, 62, 64
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial III:18
Internal Description Number of texts: 9