Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1772
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 240 | Antic Suppl. fr. 3144
Title TRACTAT | DEL PECCAT
Copied 1401 - 1500   
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 147 (= I + 1 + 2-140 + 140bis-144 + I)
Collation 13/4 2-178 184/3; reclams horitzontals centrats al peu, signatures de quadern alfanumèriques del tipus ai-aviii, les signatures que numeren tots els folis dels plecs no sempre es veuen
Page Layout 25 línies (f. 3)
Size pàgina 200 × 140 mm (f. 3)
caixa 120 × 74 mm
Hand gòtica molt acurada
Pictorial Elements caplletres dorades i ornamentades amb motius vegetals i amb aplicació d'or; orles amb decoració vegetal miniades i il·luminades als ff. 2 (aquesta amb acurada una ornamentació afiligranada en vermell al marge) i 65, 105 i 123v amb motius vegetals, sols i fulles daurats; al marge superior del f. 2 dos ocells delicadament representats, un d'ells és una perdiu; els calderons alternen blau i vermell, les rúbriques són vermelles i hi ha inicials safranades
State caixes i renglons marcats a punta de carbó molt fina, amb la primera línia de la justificació en blanc; perforacions verticals assenyalant les línies principals de la justificació, visibles en alguns folis al marge inferior, prop del tall
Condition manca el primer foli; volum en excel·lent estat de conservació, pergamí molt clar; la guarda antiga que precedeix el text ha estat restaurada. Els ff. 142r i 143r són en blanc. Sense foliació antiga, disposa d'una foliació moderna feta a tinta a l'angle superior extern, que repeteix el f. 140 (marcat bis el segon). Són en blanc els folis de guardes (llevat del 143v-144r cadascun amb una prova de ploma de mà diferent) i el f. 142r, que va romandre pautat i en blanc i té el verso ocupat per la transcripció d'un text llatí dedicat a la Verge. Els folis inicial i final són de paper i corresponen a l'època de la relligadura
Binding mitja relligadura sobre taula folrada de pell decorada amb aigües, amb el llom de pergamí tintat i enfosquit; teixell de paper fosc enganxat al damunt del llom; talls daurats i les inicials “M A” gravades al tall vertical en tinta negra
History of volume Adquirit 1860 a.
Previous owners Marcel Jèrome Agiollo (Floruit 1825)   1825 (ex-libris al f. 1v: “Marcel Jerome Aigollo Doc[…] 1825”)
M. Crozet, relligador   1840
Paris: Bibliothèque Royale   ( RB N 2629) 1840 (f. 1v, al peu, núm. de l'inventari de 1840)
Associated Texts al foli 142r es transcriu l': texid 2392 Desconegut, Beatissimi virginis Maria, escrit 1500 ad quem llatí
Note sense anotacions de lectors. El pergamí dels folis de guardes que precedeixen i segueixen al text (ff. 1 i 143-44) és de mala qualitat i s'han deteriorat el primer i l'últim (segurament estaven encolats a la relligadura original del volum), per tal de preservar-los s'han enganxat a folis de paper, de l'època de la relligadura actual. No hem pogut confirmar l'origen de la referència al llibreter Crozet
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 82
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 119 , n. 133
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 3-4 , n. 13
Internal Description Number of texts: 1