Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1771
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number Cortes 9/2161 | Antic 12-II-1, no 15 | Antic 9-11-1 | Antic 2161 | Antic No 15 bis | Antic Est. 55, gr. 1a. núm. 15
Copied 1483 - 1492 a. (al f. 130 es prega per l'expulsió del rei moro de Granada i els poemes sobre la Passió parlen de la Setmana Santa del 1483)   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 132 (= I + 131)
Collation 1-212 3-510 612 76/7-11 8-128 1312 142
Size pàgina 218 × 145 mm (f. 7)
caixa 153 × 80 mm
Hand humanística tres mans de finals del s. XV, principis del s. XVI, la primera (ff. 1-77)humanística la segona (ff. 78-115)humanística la tercera, humanística catalana als (ff. 114-131)
Watermark creu grega dins d'un cercle (als quaderns 1-7, primera mà)
escala (als quaderns 8-12, segona mà)
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: a punta seca, que només es respecta en els tractats llatins, no als textos de la tercera mà
Perforacions: al marge exterior perforacions verticals
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals centrats al mig del marge inferior
Condition foliació en xifres aràbigues, moderna, en bon estat de conservació; el text del f. 118 (i el quadern que li correspon) comencen exabrupto; hi manquen, doncs, folis entre els actuals ff. 117 i 118. De fet és ben possible que el còdex acabés primitivament al f. 117v, brut i amb proves de ploma; sembla com si els folis següents procedissin d'algun altre indret a l'interior del volum i s'haguessin afegit en aquest punt. Al marge superior del f. 118r es pot llegir “N 311”, com si fos el començament d'un manuscrit diferent, però les característiques i justificació de la tercera mà fan pensar que, d'alguna manera, des del f. 113v tot formava part del mateix manuscrit
Binding moderna sobre fusta, del s. XX, no respecta l'estructura original del còdex, tot i que conserva enganxades als plans les cobertes primitives, amb les seves signatures que consten també al f. 1
Previous owners Joan Valeri (Floruit 1420 [?] - 1480 [?])   (f. 113: “Joannis Valerij est huiusmodi codex”)
Ciutat de Mallorca: Convent dels Jesuïtes   (Massó i Miralles de Imperial)
Note Obres d'Olesa i altres poetes, inclou també peces en prosa, epístoles humanístiques i orationes de Ferran Valentí a Ferran, rei de Sicília (pronunciada pel Pare Pineda), a Natalio Janeiro, a Benardí Anglada, a A. Beccadelli i a Rafael de Ferrara de Bartolomé Facio a Ferrario Ramo i una invectiva de Bautista de Trevis.

El volum sembla contenir dues unitats codicològiques, la primera, que correspon a la primera mà, empraria quinions i senions; mentre que la segona es serviria de quaternions.
References Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. RAH Salazar y Castro 9/2161 (2001)
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Gómez Moreno (1992), Inspecció personal
Tractat a: Miralles de Imperial y Gómez (1948), “Tres poemas de Jaime de Oleza”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 175-77
Tractat a: Vendrell Gallostra (1933), La corte literaria de Alfonso V de Aragón y tres poetas de la misma 42-43
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 31 , n. e2
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 1:314-15
Internal Description Number of texts: 4