Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1763
City and Library Madrid BITECA libid 1041 Real Academia de la Historia Real Academia de la Historia
Collection: Call Number San Román:: 2/1486 | Antic 2-2-6/838
Title of volume JAUME ROIG | LIBRE | DE CONSELLS | 1531
Imprint València 1531
Francesc Díaz Romano
Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: II + [i]-cxxxx + 1 + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-R8 S4
Size pàgina 192 × 120 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar complet, amb errors i salts en la numeració dels folis. El paper està en molt mal estat
Binding holandesa, en pell, amb ferros daurats i talls grocs. Cinc nervis al llom
Previous owners (in chronological order) Agustí Sales i Alcalà (D.), Doctor [1731] (al f. 1: “Ex libris Dr Augustini Sallesii, Historici Valentini”)
Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román (ex-libris a dins de la coberta anterior)
Note notes marginals i versos subratllats, per exemple, al f. 83, a propòsit dels versos “No menys pecat e desamor […] gaudia”
References (most recent first) Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal